Навигационна пътека

Колебливо възстановяване на европейската икономика - 05/05/2010

Бизнесмен чете вестник © ЕС

Растежът на БВП в ЕС постепенно се ускорява, но възстановяването е по-бавно в сравнение с минали периоди на подем.

Рецесията приключи през третото тримесечие на 2009 г. благодарение най-вече на фискалните и паричните мерки за стимулиране на икономиката. Според последната икономическа прогноза на ЕС влияние са оказали и временни фактори.

Според тази прогноза през 2010 г. икономиката на ЕС ще се разрасне English с 1 %, т.е. с четвърт процентен пункт повече от предвиденото през есента. Нарастването се дължи донякъде на по-силната световна икономика. През 2011 г. се очаква увеличаване на БВП с 1,75 %.

Темповете на възстановяване ще бъдат все по-различни в страните от ЕС поради различните обстоятелства и политики в тях.

По време на рецесията безработицата рязко се повиши, но не толкова, колкото се очакваше през есента. Според прогнозата безработицата в ЕС тази година ще се стабилизира на равнище малко под 10 %.

Публичните финанси също бяха силно засегнати от кризата. Очаква се през годината националните бюджетни дефицити да достигнат пик от 7,25 % от БВП, а съотношението между публичния дълг и БВП да продължава да расте.

Инфлацията достигна много ниски нива през 2009 г. и се е покачила оттогава, но слабата икономика най-вероятно няма да позволи нарастване на заплатите и цените. Тази година инфлацията се очаква да достигне 1,75 % в ЕС и 1,5 % в еврозоната.

Възстановяването в ЕС продължава да бъде съпроводено от голяма степен на несигурност, за което свидетелстват неотдавнашните напрежения на пазарите на държавни облигации. Като цяло обаче възможността за грешка в прогнозата е сравнително малка.

Комисията обикновено публикува икономически прогнози 4 пъти в годината - две подробни прогнози през пролетта и есента и две по-кратки междинни прогнози през февруари и септември.

 

Икономическа прогноза на ЕС - пролет, 2010 г. English

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки