Sökväg

Målen för Europa 2020 spikade - 26/03/2010

Spegelfasad på rådets byggnad i Bryssel © EU

EU-ländernas ledare vill samarbeta om den ekonomiska politiken för att främja tillväxten de kommande tio åren.

Det enades de om vid EU-toppmötet i Bryssel den 25–26 mars. Det var deras första formella diskussion om Europa 2020-strategin, som kommissionen lade fram förra månaden.

I ett gemensamt uttalande säger stats- och regeringscheferna att de är överens om de flesta punkterna i den föreslagna strategin – bl.a. bättre samordning av den nationella och europeiska ekonomiska politiken. De säger att EU-länderna måste ha ett närmare samarbete för att kunna återhämta sig från finanskrisen och hantera frågor som globalisering, klimatarbete och den allt äldre befolkningen.

De antog också tre kvantitativa mål för sysselsättning, forskning och utveckling och EU:s miljöarbete. Två andra mål som kommissionen föreslog – att höja utbildningsnivån och minska fattigdomen – kommer att diskuteras vid toppmötet i juni.

EU-ledarna enades också om att EU-målen ska omvandlas till olika nationella mål. Det gjorde man aldrig i EU:s tidigare ekonomiska tioårsstrategi, Lissabonstrategin. Kommissionen kommer att delta i diskussionerna om de nationella målen, men det är EU-länderna som får sista ordet.

I juni ska stats- och regeringscheferna se om det behövs gemensamma insatser för att inte EU-målen och de nationella målen ska skilja sig åt för mycket.

EU-länderna ska också skicka in närmare planer för hur de ska uppnå målen och vad man ska göra åt de grundläggande hindren för den ekonomiska tillväxten. Resultaten ska följas upp med årliga rapporter på EU-nivå.

Euroländerna enades tidigare om ett räddningspaket för Grekland. Rådet vill nu också att kommissionen lägger fram förslag om hur man kan förbättra samordningen mellan euroländerna. Euron har tappat i värde de senaste månaderna och investerarna oroas över den höga statsskulden i Grekland och andra länder.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar