Navigacijska pot

Strategija Evropa 2020 velja - 26/03/2010

Stekleno pročelje stavbe Sveta EU v Bruslju © EU

Voditelji EU so se dogovorili za tesnejše sodelovanje v gospodarski politiki, strateški ukrep, ki naj bi spodbudil višjo gospodarsko rast v naslednjem desetletju.

Voditelji EU so to odločitev sprejeli na zasedanju na vrhu v Bruslju, ko so prvič uradno razpravljali o strategiji Evropa 2020, ki jo je Evropska komisija predstavila prejšnji mesec.

V skupni izjavi so potrdili večino predlaganih strateških ciljev, med drugim boljšo usklajenost nacionalnih gospodarskih politik in politike EU. Tesnejše gospodarsko sodelovanje je po njihovem mnenju nujno, če naj Evropa izplava iz finančne krize in se spopade z dolgotrajnimi izzivi, ki jih prinašajo globalizacija, podnebne spremembe in staranje prebivalstva.

Voditelji so sprejeli tudi tri kvantitavne cilje v zvezi z zaposlovanjem, vlaganjem v raziskave in razvoj in okoljskimi obveznostmi EU. O drugih dveh velikih ciljih iz predloga Komisije – izobraževanju in socialni vključenosti – pa bodo razpravljali in se dogovorili na junijskem zasedanju.

Pritrdili so mnenju Komisije, da bo treba vse cilje EU razčleniti na posamezne nacionalne cilje, česar dosednja desetletna gospodarska strategija ni predvidela. Komisija bo sodelovala v pogovorih o nacionalnih ciljih, končna odločitev pa bo stvar nacionalnih vlad.

Voditelji so se dogovorili, da bodo o številkah zneskov razpravljali junija, ko bodo tudi odločili, ali bo treba z ukrepom EU premostiti morebitne razlike med cilji EU in nacionalnimi cilji.

Vlade EU bodo pripravile tudi natančne programe uresničevanja svojih ciljev. Ti nacionalni programi reform naj bi tudi vsebovali rešitev za odpravo največjih ovir za gospodarsko rast. Uresničevanje programov bodo spremljali na ravni EU in o tem izdali letno poročilo.

Glede na dosežen sporazum držav evrskega območja o pomoči Grčiji, je Evropski svet zaprosil Evropsko komisijo, naj do junija pripravi predlog, kako izboljšati koordinacijo med državami v evrskem območju. Vrednost evra namreč zadnje mesece pada, saj se vlagatelji bojijo visokega nacionalnega dolga Grčije in drugih držav.

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave