Navigačný riadok

Stratégia Európa 2020 schválená - 26/03/2010

Zrkadlová fasáda budovy Rady v Bruseli © EU

Lídri EÚ sa dohodli na užšej spolupráci v oblasti hospodárskej politiky, ktorá je súčasťou stratégie na zvýšenie rastu počas nasledujúceho desaťročia.

Rozhodnutie padlo na marcovom samite lídrov členských štátov EÚ v Bruseli, kde sa prvýkrát formálne diskutovalo o stratégii Európa 2020, ktorú Komisia predstavila len minulý mesiac.

V spoločnom vyhlásení vyjadrili súhlas s väčšinou navrhovaného plánu vrátane posilnenej koordinácie hospodárskej politiky medzi členskými štátmi a EÚ. Zároveň potvrdili potrebu užšej hospodárskej spolupráce, ktorá je nevyhnutná na prekonanie finančnej krízy a dlhodobých výziev, ako sú globalizácia, klimatické zmeny a starnúce obyvateľstvo.

Čelní predstavitelia Únie takisto prijali tri kvantitatívne ciele týkajúce sa rastu zamestnanosti, intenzívnejšieho financovania výskumu a rozvoja a plnenia environmentálnych záväzkov EÚ. Ďalšie dva ciele, ktoré navrhovala Komisia, konkrétne o zvyšovaní úrovne vzdelávania a sociálnom začleňovaní, budú predmetom diskusií na júnovom samite.

Na odporúčanie Komisie sa lídri dohodli, že všetky celoeurópske ciele sa následne premietnu do diferencovaných národných cieľov. Ide o historicky prvé rozhodnutie tohto charakteru, ktoré sa neuplatňovalo v predchádzajúcej desaťročnej hospodárskej stratégii EÚ. Komisia bude môcť prispieť do diskusií o týchto národných cieľoch, konečné rozhodnutie však bude v rukách vlád členských štátov.

Konkrétne návrhy budú predmetom júnového samitu. Lídri sa zároveň dohodli, že zvážia opatrenia na úrovni EÚ, ktoré by pomohli zmazať akékoľvek rozdiely medzi cieľmi EÚ a súčtom národných cieľov.

V tejto súvislosti majú vlády členských štátov predložiť detailné plány, ako zamýšľajú dosiahnuť svoje ciele. Tzv. národné reformné programy by mali takisto prispieť k riešeniu hlavných prekážok hospodárskeho rastu. Plnenie cieľov bude predmetom monitorovania a výročné správy sa budú zverejňovať na úrovni EÚ.

V súvislosti s dohodou eurozóny o záchrannom balíku pre Grécko Rada vyzvala Komisiu, aby na júnovom samite predložila návrhy, ako zlepšiť spoluprácu medzi krajinami, ktoré používajú jednotnú menu. Hodnota eura zaznamenalo v uplynulých mesiacoch pokles v dôsledku obáv investorov o vysoký štátny dlh Grécka a iných krajín.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy