Ścieżka nawigacji

Przyjęto cele strategii gospodarczej Europa 2020 - 26/03/2010

Przeszklona fasada budynku Rady w Brukseli © EU

Przywódcy UE zgodzili się na większą współpracę w zakresie polityki gospodarczej – ma to sprzyjać wzrostowi gospodarczemu w najbliższej dekadzie.

Decyzja zapadła na spotkaniu przywódców państw UE w Brukseli, na którym po raz pierwszy formalnie dyskutowano na temat strategii Europa 2020, ogłoszonej w ubiegłym miesiącu przez Komisję.

We wspólnym oświadczeniu przywódcy poparli większość elementów proponowanej strategii, w tym lepszą koordynację krajowej i europejskiej polityki gospodarczej. Ich zdaniem większa współpraca gospodarcza pozwoli wyjść z kryzysu finansowego i stawić czoła długoterminowym wyzwaniom, takim jak globalizacja, zmiany klimatu i starzenie się społeczeństwa.

Przywódcy zaakceptowali również trzy cele ilościowe strategii dotyczące zwiększenia poziomu zatrudnienia, zwiększenia wydatków na badania i rozwój oraz promowania przyjaznej środowisku polityki UE. Natomiast dwa inne cele zaproponowane przez Komisję, dotyczące poprawy poziomu edukacji oraz integracji społecznej, mają zostać bliżej omówione na szczycie w czerwcu.

Zgodnie z zaleceniami Komisji przywódcy zgodzili się, że wszelkie ogólnoeuropejskie cele powinny zostać przetłumaczone na specyficzne i zróżnicowane cele krajowe, czego nie udało się zrealizować w ramach poprzedniej strategii gospodarczej UE. Komisja będzie zaangażowana w dyskusje na temat tych celów krajowych, ale to rządy państw UE będą miały ostatnie słowo.

Przywódcy zapowiedzieli, że na spotkaniu w czerwcu sprawdzą zgodność krajowych celów z unijnymi i rozważą podjęcie działań na szczeblu UE w celu zaradzenia ewentualnym rozbieżnościom.

Rządy państw UE mają również przedłożyć szczegółowe plany wyjaśniające, w jaki sposób zamierzają osiągnąć wyznaczone cele. Te „krajowe programy reform” powinny również proponować sposoby usunięcia podstawowych przeszkód dla wzrostu gospodarczego. Wyniki będą oceniane w corocznych sprawozdaniach ukazujących się na szczeblu UE.

W wyniku porozumienia osiągniętego przez państwa strefy euro w sprawie planu ratunkowego dla Grecji, Rada wezwała Komisję do przedstawienia w czerwcu propozycji dotyczących usprawnienia koordynacji między krajami tej strefy. W ostatnich miesiącach w wyniku zaniepokojenia inwestorów związanego z wysokim długiem publicznym w Grecji i innych krajach wspólna waluta straciła na wartości.

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki