Navigointipolku

Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet hyväksyttiin - 26/03/2010

Peili-ikkunoita EU:n neuvoston Brysselissä sijaitsevan päärakennuksen julkisivussa © EU

EU-johtajat sopivat talouspoliittisen yhteistyön tehostamisesta talouskasvun vauhdittamiseksi.

EU:n tulevista taloustavoitteista päästiin sopuun Brysselissä pidetyssä huippukokouksessa, jossa EU-johtajat ensi kertaa keskustelivat komission viime kuussa esittämästä Eurooppa 2020 -strategialuonnoksesta.

Kokouksessa annetun yhteisen julkilausuman mukaan sopuun päästiin suunnitelman useimmista kohdista, muun muassa EU:n ja jäsenmaiden talouspolitiikan tehostetusta koordinoinnista. Tätä pidettiin välttämättömänä, jotta EU voi nousta talouskriisistä ja vastata pitkän aikavälin haasteisiin, joita ovat esimerkiksi globalisaatio, ilmastonmuutos ja väestön ikääntyminen.

Kokouksessa hyväksyttiin myös määrälliset työllisyys-, tutkimusinvestointi- ja ilmastotavoitteet. Komission niin ikään esittämistä koulutustason nostamiseen ja köyhyyden vähentämiseen tähtäävistä tavoitteista keskustellaan uudestaan kesäkuun huippukokouksessa.

EU-johtajat katsoivat komission ehdotuksen mukaisesti, että EU-tason yleistavoitteiden perusteella on määriteltävä kansalliset tavoitteet. Näin ei tehty EU:n edellisen kymmenvuotisstrategian yhteydessä. Komissio on mukana kansallisten tavoitteiden määrittämisessä, mutta lopullisen päätöksen tekevät jäsenmaat itse.

Eri maiden päätöksiä on määrä vertailla kesäkuussa 2010, ja jos kansalliset tavoitteet eivät yhdessä yllä EU:n tavoitteisiin, voidaan harkita EU-tason toimia.

Jäsenmaiden on myös laadittava yksityiskohtaiset suunnitelmat toimenpiteistä, joiden avulla kansalliset tavoitteet aiotaan saavuttaa. Näissä ns. kansallisissa uudistusohjelmissa on myös hahmoteltava toimet, joilla kasvua haittaavat pullonkaulat voidaan poistaa. Tuloksia seurataan säännöllisesti muun muassa EU-tason vuosiraporttien avulla.

EU-johtajat myös pyysivät komissiota laatimaan kesäkuuhun 2010 mennessä ehdotuksen euroalueen maiden keskinäisen koordinoinnin tehostamisesta. Euromaat sopivat hiljattain talouskriisissä olevan Kreikan avustamisesta. Euron arvo on viime kuukausina laskenut, ja sijoittajat ovat huolestuneet Kreikan ja monien muiden maiden syvästä velkaantumisesta.

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä