Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσοψη κτιρίου του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες © EU

Οι ηγέτες της ΕΕ συμφωνούν ότι χρειάζεται μεγαλύτερη συνεργασία στη χάραξη οικονομικής πολιτικής στο πλαίσιο ευρύτερης στρατηγικής για την τόνωση της ανάπτυξης την επόμενη δεκαετία.

Την απόφαση αυτή έλαβαν οι ηγέτες της ΕΕ σε σύνοδο στις Βρυξέλλες, όπου για πρώτη φορά συζήτησαν επίσημα τη στρατηγική "Ευρώπη 2020" που είχε παρουσιάσει η Επιτροπή τον προηγούμενο μήνα.

Σε κοινή τους δήλωση ανέφεραν ότι συμφώνησαν για τα περισσότερα στοιχεία του προτεινόμενου σχεδίου, μεταξύ άλλων τον καλύτερο συντονισμό των οικονομικών πολιτικών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπογράμμισαν επίσης ότι είναι απαραίτητη μεγαλύτερη οικονομική συνεργασία, ώστε να ξεπεραστεί η οικονομική κρίση και να αντιμετωπιστούν με επιτυχία μακροπρόθεσμες προκλήσεις, όπως η παγκοσμιοποίηση, η κλιματική αλλαγή και η γήρανση του πληθυσμού.

Ταυτόχρονα έθεσαν τρεις ποσοτικούς στόχους για την αύξηση της απασχόλησης και των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και για την υλοποίηση των περιβαλλοντικών δεσμεύσεων της ΕΕ. Δύο άλλοι στόχοι που είχαν προταθεί από την Επιτροπή - βελτίωση των επιπέδων εκπαίδευσης και της κοινωνικής συνοχής - θα συγκεκριμενοποιηθούν κατά τη σύνοδο κορυφής του Ιουνίου.

Ακολουθώντας τη σύσταση της Επιτροπής, οι ηγέτες συμφώνησαν ότι οι στόχοι που τίθενται σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να κατανέμονται σε διαφορετικούς εθνικούς στόχους, κάτι που δεν συνέβαινε στο παρελθόν. Η Επιτροπή θα συμμετέχει στις συζητήσεις γι' αυτούς τους εθνικούς στόχους, αλλά τον τελικό λόγο θα τον έχουν οι κυβερνήσεις της ΕΕ.

Οι ηγέτες ανέφεραν ότι θα εξετάσουν τα αριθμητικά στοιχεία τον Ιούνιο και θα μελετήσουν το ενδεχόμενο να αναληφθεί δράση σε επίπεδο ΕΕ, ώστε να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στους στόχους της ΕΕ και το σύνολο των εθνικών στόχων.

Οι κυβερνήσεις της ΕΕ πρέπει επίσης να υποβάλουν λεπτομερή σχέδια σχετικά με τον τρόπο που σκοπεύουν να επιτύχουν τους στόχους τους. Αυτά τα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα θα πρέπει να επικεντρώνονται στην αναχαίτιση ουσιαστικών εμποδίων για την οικονομική ανάπτυξη. Η πρόοδος θα καταγράφεται σε ετήσιες εκθέσεις της ΕΕ.

Μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στην ευρωζώνη για ένα σχέδιο διάσωσης της Ελλάδας, το Συμβούλιο ζήτησε επίσης από την Επιτροπή να υποβάλει τον Ιούνιο προτάσεις για τη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των χωρών που χρησιμοποιούν το κοινό νόμισμα. Το ευρώ έχασε σε αξία τους τελευταίους μήνες, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για το υψηλό εθνικό χρέος της Ελλάδας και άλλων χωρών.

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι