Sti

Europa 2020-målene vedtaget - 26/03/2010

Spejlfacade på Rådets bygning i Bruxelles © EU

EU's ledere enige om mere samarbejde om økonomisk politik – en del af en strategi for mere vækst i det næste årti.

Beslutningen faldt på et topmøde i Bruxelles. Det var ledernes første formelle forhandlinger om strategien "Europa 2020", som Kommissionen søsatte for en måned siden.

I en fælles erklæring udtalte de, at de var enige om de fleste dele af forslaget, bl.a. øget koordinering af nationale og europæiske politikker. De tilføjede, at der var behov for mere økonomisk samarbejde for at komme sig oven på finanskrisen og tage fat på de langsigtede økonomiske udfordringer som globalisering, klimaforandringer og den aldrende befolkning.

De bakkede også op om tre håndfaste mål for øget beskæftigelse, større investeringer i forskning og udvikling og EU's forpligtelser over for miljøet. To andre mål, som Kommissionen havde foreslået – et højere uddannelsesniveau og social inklusion – skal aftales endeligt på topmødet i juni.

Stats- og regeringscheferne sluttede op om Kommissionens forslag om, at målsætninger på EU-plan skal fordeles på individuelle nationale mål. Det er en nyskabelse i forhold til EU's tidligere økonomiske tiårsstrategi. Kommissionen bidrager til drøftelserne om de nationale mål, men det er EU's regeringer, der træffer den endelige beslutning.

Lederne vil se på tallene i juni og overveje, hvad der skal gøres på EU-plan for at få udlignet eventuelle forskelle mellem EU-målene og summen af de nationale mål.

EU's regeringer bliver også bedt om at indsende detaljerede planer for, hvordan de har tænkt sig at nå målene. Disse "nationale reformprogrammer" bør også tage hånd om grundlæggende vækstbarrierer. Der vil blive holdt et vågent øje med udviklingen, og der skal udsendes årlige rapporter på EU-plan.

Efter eurolandene var enedes om en redningsplan for Grækenland, bad Rådet også Kommissionen om at fremlægge en række forslag i juni om, hvordan landene kan koordinere deres arbejde bedre. Euroen har tabt terræn i de seneste måneder, fordi investorerne er bekymrede for både Grækenlands og andre landes store gæld.

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links