Cesta

Cíle strategie Evropa 2020 byly přijaty - 26/03/2010

Hlavní sídlo Komise se zrcadlí v sídle Rady v Bruselu © EU

Vedoucí představitelé EU se dohodli na tom, že součástí strategie, která má urychlit růst v příštím desetiletí, bude intenzivnější spolupráce v hospodářské politice.

Rozhodnutí o strategii „Evropa 2020“ padlo během první oficiální diskuse vedoucích představitelů EU, která se uskutečnila na summitu v Bruselu. Komise strategii navrhla před měsícem.

Ve společném prohlášení vedoucí představitelé uvedli, že souhlasí s většinou bodů navrhovaného plánu, včetně větší koordinace vnitrostátních ekonomických politik s politikou evropskou. Zdůraznili při tom nezbytnost ekonomické spolupráce v zájmu obnovy hospodářství postiženého finanční krizí a v zájmu řešení dlouhodobých problémů, jako je globalizace, změna klimatu a stárnutí obyvatelstva.

Rovněž byly přijaty tři kvantitativní cíle týkající se zvýšení míry zaměstnanosti, intenzivnější finanční podpory výzkumu a vývoje a splnění environmentálních závazků EU. Podoba zbývajících dvou cílů, které Komise navrhovala (vyšší úroveň vzdělávání a sociálního začlenění), bude ještě doladěna na červnovém summitu.

Účastníci summitu dali na doporučení Komise a odsouhlasili, aby se veškeré celounijní cíle rozdělovaly podle jednotlivých členských států. Tento postup je nový, v rámci předchozí desetileté hospodářské strategie EU se nepoužíval. Komise se do jednání o těchto dílčích cílech jednotlivých členských států zapojí s tím, že rozhodující slovo budou mít vlády jednotlivých členských států.

V červnu budou posouzeny výsledky plnění cílů, a pokud se projeví nějaký nesoulad mezi cíli EU a součtem dílčích cílů jednotlivých zemí, projednají se případná protiopatření na úrovni EU.

Plnění dílčích cílů bude rozpracováno v podrobných plánech, jež mají za úkol předložit vlády členských států. Tyto „národní programy reforem“ by také měly zajistit odstranění základních překážek hospodářského růstu. Realizace programů se bude sledovat a každý rok o ní Evropská unie zveřejní zprávu.

V návaznosti na dohodu eurozóny o záchranném plánu pro Řecko požádala také Rada Komisi, aby do června předložila návrh, jak zlepšit koordinaci mezi zeměmi, v nichž se euro používá. Společná měna v posledních měsících ztrácí na hodnotě a v souvislosti s vysokým zadlužením Řecka a dalších zemí dávají najevo obavy i investoři.

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy