Навигационна пътека

Европейският съвет подкрепи стратегията „Европа 2020“ - 26/03/2010

Огледална фасада на сградата на Съвета на ЕС в Брюксел © ЕС

Като част от стратегията за по-висок растеж през следващото десетилетие, лидерите на ЕС се споразумяха да си сътрудничат по-тясно в областта на икономическата политика.

Решението бе взето на среща на лидерите на ЕС в Брюксел - първо официално обсъждане на стратегията „Европа 2020“, представена от Комисията през миналия месец.

В съвместно становище те заявиха, че са се споразумели по повечето точки от предложения план, включително за по-добра координация на европейската и националните икономически политики. Според тях е необходимо по-тясно икономическо сътрудничество за възстановяване от финансовата криза и за справяне с дългосрочни предизвикателства като глобализацията, изменението на климата и застаряващото население.

Лидерите приеха и три количествени цели за повишаване на нивото на заетост, увеличаване на инвестициите в изследователската и развойна дейност и изпълнение на поетите от ЕС ангажименти във връзка с околната среда. Други две предложени от Комисията цели - повишаване на нивото на образование и социалното приобщаване - ще бъдат обсъдени допълнително на срещата им през юни.

По препоръка на Комисията лидерите се споразумяха целите за ес да се разделят на диференцирани национални цели, нещо, което не бе направено при предходната 10-годишна икономическа стратегия на ЕС. Комисията ще се включи в обсъждането на националните цели, но решението за тях ще принадлежи на правителствата на държавите-членки.

Лидерите заявиха, че ще обсъдят цифровите стойности през юни и ще обмислят действия на ниво ЕС за преодоляване на разликата между целите на Съюза и сумата от националните цели.

Правителствата на страните от ЕС се приканват също да представят подробни планове за начините, по които възнамеряват да постигнат своите цели. Тези „национални програми за реформа“ следва да бъдат насочени към премахването на основни пречки за икономическия растеж. Резултатите ще се наблюдават посредством годишни доклади, издавани на ниво ЕС.

След споразумението на държавите от еврозоната за спасителен план за Гърция, Съветът поиска от Комисията да направи предложения през юни за начините за подобряване на координацията между държавите, използващи валутата. През последните месеци еврото изгуби от стойността си, след като инвеститорите бяха разтревожени за високия национален дълг в Гърция и други държави.

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки