Sökväg

EU 2020: en ny ekonomisk strategi - 03/03/2010

EU-kommissionens ordförande© EU

Smart och hållbar tillväxt för alla – det är ledstjärnan i EU-kommissionens nya ekonomiska strategi som ska samordna EU:s och ländernas ekonomiska politik bättre.

Det blir en tuff uppgift att komma på fötter igen efter den längsta och djupaste ekonomiska krisen i EU:s historia. Det är utgångspunkten i den nya ekonomiska strategin EU 2020 DeutschEnglishespañolfrançaisitaliano . Krisen har blottat stora brister hos en ekonomi som redan har problem till följd av globaliseringen, bristande resurser och en åldrande befolkning. EU-kommissionen menar att vi kan komma till rätta med bristerna om EU blir en grönare och mer innovativ marknad som främjar den sociala välfärden.

Grundidén är att man ska satsa på mindre koldioxidintensiva industrier, investera i forskning och utveckling, storsatsa på den digitala ekonomin och modernisera utbildningen. Man sätter upp fem mätbara mål för år 2020. Andelen personer i arbetsför ålder som arbetar ska vara minst 75 procent, jämfört med dagens 69 procent. Anslagen till FoU ska öka till 3 procent av BNP – siffran i dag är bara 2 procent. I USA och Japan satsar man mycket mer.

I strategin skriver man även in EU:s klimatmål ”20/20/20”, som är bland de mest långtgående målen i världen. Antalet personer som lever i fattigdom ska minska med 20 miljoner.

På utbildningsområdet rekommenderar kommissionen att andelen ungdomar som hoppar av skolan minskar till under 10 procent (idag 15 procent). Andelen unga akademiker ska öka till 40 procent från dagens 31 procent.

Enligt strategin ska länderna komma överens om nationella mål som ska ta hänsyn till varje lands förutsättningar samtidigt som de hjälper EU att nå de övergripande målen. EU-kommissionen ska följa utvecklingen och varna om länderna inte gör tillräckligt.

EU håller redan ögonen på EU-ländernas statsfinanser för att förebygga hot mot euroområdet. EU 2020-strategin blir nu ytterligare ett instrument för att skydda EU:s konkurrenskraft.

Man lyfter fram sju initiativ som EU bör vidta för att öka tillväxten och skapa fler jobb. Det rör sig bland annat om storsatsning på FoU, snabbare utbyggnad av höghastighetsinternet och större användning av förnybara energikällor.

Stats- och regeringscheferna ska diskutera strategin vid sitt nästa toppmöte senare i månaden. Detaljerna, exempelvis de nationella målen, ska tas upp på ett toppmöte senare i år, troligtvis i juni.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar