Navigacijska pot

Evropa 2020: nova gospodarska strategija za EU - 03/03/2010

José Manuel Barroso © EU

Evropska komisija je pripravila 10-letno strategijo za oživitev evropskega gospodarstva. Nova strategija poudarja „premišljeno, trajnostno in vključujočo“ rast ter večjo usklajenost nacionalnih in evropskih politik.

Težko pričakovana gospodarska strategija Evropa 2020 DeutschEnglishespañolfrançaisitaliano, ki jo je Evropska komisija pripravila v času najdaljše in najtežje gospodarske krize EU, kaže, da Evropsko unijo čakajo veliki izzivi. Gospodarska kriza je razkrila težave evropskega gospodarstva, ki je bilo že prej pod pritiskom zaradi globalizacije, omejenih virov in staranja prebivalstva. Komisija meni, da lahko EU te težave premaga, če se preoblikuje v okolju prijaznejši in inovativnejši trg z močno socialno dimenzijo.

Temelji strategije so nizkoogljično gospodarstvo, naložbe v razvoj novih proizvodov, rast digitalnih tehnologij ter posodobitev sistemov izobraževanja in usposabljanja. V strategiji je opredeljenih pet merljivih ciljev, med njimi povečanje stopnje zaposlenosti na vsaj 75 % (zdaj 69 %) ter dvig deleža naložb v raziskave in razvoj na 3 % bruto domačega proizvoda. EU zaenkrat raziskavam in razvoju namenja samo 2 % BDP, precej manj kot ZDA in Japonska.

Načrt ohranja tudi cilj EU s področja boja proti podnebnim spremembam, t.i. cilj „20/20/20“, ki velja za enega ambicioznejših na svetu, ter dodaja cilj zmanjševanja revščine za 25 %, s čimer bi se revščine rešilo 20 milijonov ljudi.

Na področju izobraževanja se Komisija zavzema za zmanjšanje števila mladih, ki ne dokončajo šolanja, na manj kot 10 % (zdaj 15 %) ter povečanje deleža mladih do 34. leta z univerzitetno izobrazbo z današnjih 31 % na 40 %.

Države članice naj bi v skladu s strategijo določile nacionalne cilje, ki bodo upoštevali razmere v posamezni državi, hkrati pa pomagali EU doseči skupne cilje. Komisija bo spremljala napredek pri doseganju ciljev in v primeru „neustreznega odziva“ izdala opozorila.

EU že zdaj spremlja proračunske razmere v državah članicah in ukrepa, če ugotovi neravnovesja, ki bi utegnila ogroziti stabilnost evra. Z novo strategijo bi lahko Komisija nadzorovala tudi druga področja, na katerih bi neravnovesja lahko ogrozila konkurenco v Evropski uniji.

Startegija določa tudi sedem prednostnih pobud, ki jih mora EU izvesti za krepitev gospodarske rasti in zaposlovanja. Med njimi so programi za dostopnejše financiranje raziskav in razvoja, hitrejše internetne povezave in širjenje uporabe energije iz obnovljivih virov.

Voditelji držav EU naj bi o strategiji razpravljali na marčevskem srečanju, podrobnosti načrta, vključno z nacionalnimi cilji, pa naj bi bile predvidoma na dnevnem redu junijskega zasedanja na vrhu.

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave