Navigačný riadok

Európa 2020: Komisia navrhuje novú hospodársku stratégiu - 03/03/2010

Predseda Komisie Barroso © EU

Komisia stanovuje 10-ročnú stratégiu na oživenie európskeho hospodárstva s víziou „inteligentného, udržateľného, začleňujúceho“ rastu založeného na väčšej koordinácii vnútroštátnych a európskych politík.

Na konci najhoršej krízy v histórii EÚ poukazuje dlhoočakávaný plán Európa 2020 DeutschEnglishespañolfrançaisitaliano na veľké výzvy, ktoré sú pred nami. Hospodárska kríza odhalila najväčšie slabiny hospodárstva dovtedy sužovaného problémami, ako sú globalizácia, nedostatok zdrojov a starnutie obyvateľstva. Podľa Komisie je uvedené možné prekonať, ak sa Európa dokáže transformovať na ekologickejší a inovatívnejší trh, ktorý podporuje sociálny blahobyt.

Stratégia sa opiera o podporu nízkouhlíkového priemyslu, investície do úsilia vyvinúť nové výrobky, využitie potenciálu digitálnej ekonomiky a modernizáciu vzdelávania a odbornej prípravy. Navrhnutých bolo 5 kvantitatívnych cieľov. Patrí medzi ne zvýšenie miery zamestnanosti zo súčasných 69 % na aspoň 75 % a významné navýšenie výdavkov na výskum a vývoj až na úroveň 3 % HPD. V súčasnosti sú tieto výdavky na úrovni 2 % HDP, čo je oveľa menej ako v USA a Japonsku.

V pláne sa takisto potvrdzujú veľmi ambiciózne ciele EÚ v oblasti klímy (20/20/20), ktoré vo svete nemajú konkurenciu. Súčasťou stratégie je aj zámer zredukovať chudobu o 25 %, čo by podľa odhadov posunulo 20 miliónov ľudí nad hranicu chudoby.

V oblasti vzdelávania Komisia odporúča znížiť mieru predčasného ukončenia školskej dochádzky zo súčasných 15 % pod úroveň 10 % a zvýšiť podiel tridsiatnikov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním na 40 % (aktuálne 31 %).

V dokumente sa navrhuje, aby vlády odsúhlasili vlastné predsavzatia zohľadňujúce vnútroštátne podmienky, ktoré však prispejú k dosiahnutiu cieľových parametrov na úrovni celej EÚ. Komisia bude sledovať dosiahnutý pokrok a upozorní na „neadekvátne reakcie“.

EÚ v súčasnosti dohliada na verejné financie v záujme predísť výkyvom, ktoré by mohli podkopať eurozónu. Nový plán ide ešte ďalej a túto úlohu rozširuje aj na ďalšie oblasti, ktoré by mohli podvrátiť konkurencieschopnosť celej EÚ.

Stratégia stanovuje 7 kľúčových iniciatív, ktoré by EÚ mala prijať v záujme rozmachu rastu a zamestnanosti. Patria sem programy na zlepšenie podmienok a prístupu k finančným prostriedkom pre výskum a vývoj, rýchlejšie zavádzanie vysokorýchlostného internetu a nárast podielu využívania energie z obnoviteľných zdrojov.

Lídri členských štátov by koncepciu plánu mali prebrať na svojom zasadnutí, ktoré sa uskutoční v druhej polovici marca. Ďalšími podrobnosťami, ako sú vnútroštátne ciele, sa budú pravdepodobne zaoberať na júnovom samite.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy