Kruimelpad

Europa 2020: Commissievoorstel voor een nieuwe economische strategie - 03/03/2010

Commissievoorzitter Barroso © EU

De Commissie heeft een nieuwe tienjarenstrategie uitgewerkt om de Europese economie nieuw leven in te blazen. Alles draait om "slimme, duurzame en inclusieve" groei op basis van een betere coördinatie van nationaal en Europees beleid.

De EU is nog maar net uit haar langste en diepste recessie ooit, of het langverwachte toekomstplan Europa 2020 DeutschEnglishespañolfrançaisitaliano wijst al op de enorme uitdagingen die in het verschiet liggen. De economische crisis heeft de breuklijnen blootgelegd van een economie die door globalisering, grondstoffenschaarste en vergrijzing toch al onder druk stond. De Commissie denkt dat de problemen kunnen worden overwonnen als Europa bereid is over te schakelen op een groenere, innovatievere markt die sociaal welzijn hoog in het vaandel heeft staan.

Kernpunten van de strategie zijn bevordering van een koolstofarme industrie, investeren in de ontwikkeling van nieuwe producten, de digitale economie de ruimte geven en modernisering van onderwijs en opleiding. Zij heeft vijf streefcijfers voorgesteld, waaronder een verruiming van de werkgelegenheid van 69% tot 75% en een verhoging van de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling tot 3% van het bruto binnenlands product. Nu is dit nog maar 2% van het bbp, duidelijk minder dan in de VS en Japan.

Het plan bevestigt ook de "20/20/20"-klimaatdoelstelling van de EU, die nu al verder gaat dan wat de rest van de wereld zich ten doel stelt. Bovendien moet het aantal armen met 25% (20 miljoen mensen) worden verlaagd.

Op onderwijsgebied wil de Commissie het aantal voortijdige schoolverlaters terugbrengen van het huidige peil van 15% naar 10%. Het aantal dertigers met een universitaire opleiding moet omhoog van 31% naar 40%.

De regeringen van de EU-landen moeten nationale doelstellingen vaststellen die enerzijds rekening houden met de omstandigheden in eigen land maar anderzijds helpen de doelstelling voor de EU als geheel te halen. De Commissie ziet erop toe dat er voldoende vooruitgang wordt geboekt en waarschuwt als dat niet het geval is.

De EU houdt nu al toezicht op de overheidsfinanciën om te voorkomen dat de economie van de eurozone ontspoort. Het nieuwe plan gaat daarin nog verder omdat ook andere aspecten die het concurrentievermogen van de hele EU in gevaar brengen, worden meegenomen.

De strategie noemt zeven belangrijke initiativen die de groei en werkgelegenheid in de EU een impuls moeten geven. Het gaat onder meer om programma's om de financieringsvoorwaarden voor onderzoek en ontwikkeling te verbeteren, de introductie van snel internet te bevorderen en de toepassing van de duurzame energie te stimuleren.

De regeringsleiders zullen de globale aanpak op hun volgende bijeenkomst later deze maand bespreken. De details, zoals de nationale doelstellingen, worden later ingevuld, waarschijnlijk op de top van juni.

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links