Naršymo kelias

Europos Komisija pasiūlė naują ekonomikos strategiją „Europa 2020“ - 03/03/2010

EK Pirmininkas J. M. Barroso © ES

Komisija parengė dešimties metų Europos ekonomikos gaivinimo strategiją. Joje pateikiama pažangaus, tvaraus ir integracinio ekonomikos augimo, pagrįsto geresniu valstybių narių ir visos Europos Sąjungos politikos koordinavimu, vizija.

Po ilgiausio ir giliausio per visą Europos Sąjungos istoriją ekonomikos nuosmukio pateiktame labai lauktame plane „Europa 2020 DeutschEnglishespañolfrançaisitaliano “ nurodoma, kad ateityje teks spręsti sunkius uždavinius. Per ekonomikos krizę išryškėjo didelės ekonominės sistemos problemos, kilusios jau anksčiau dėl globalizacijos, išteklių pereikvojimo ir visuomenės senėjimo. Europos Komisija laikosi pozicijos, kad šiuos sunkumus Europoje galima įveikti, jei bus formuojama ekologiškesnė, inovacijomis grindžiama rinka, kuri padėtų puoselėti socialinę gerovę.

Svarbiausi strategijos punktai – skatinimas diegti mažai anglies dvideginio į aplinką iškiriančias technologijas, investicijos į naujų produktų kūrimą, skaitmeninės ekonomikos diegimas, švietimo ir mokymo modernizavimas. Siūlomi penki kiekybiniai tikslai, įskaitant užimtumo padidinimą bent iki 75 % (dabartinis – 69 %), išlaidų moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai padidinimą iki 3 % bendrojo vidaus produkto (šiuo metu jos sudaro tik 2 % BVP – gerokai mažiau negu JAV ir Japonijoje).

Plane dar kartą patvirtinami Europos Sąjungos kovos su klimato kaita tikslai (vadinamieji 20x20x20 tikslai), kurie jau yra vieni iš aukščiausių pasaulyje, ir siūloma siekti 25 % sumažinti skurdą. Tai pasiekus skurstančių asmenų turėtų sumažėti dvidešimčia milijonų.

Švietimo srityje Komisija rekomenduoja imtis veiksmų, kad mokyklos nebaigusių asmenų būtų mažiau kaip 10 % (dabar tokių asmenų yra 15 %), o universitetą baigusių trisdešimtmečių padaugėtų iki 40 % (dabar – 31 %).

Vyriausybėms dokumente siūloma susitarti dėl nacionalinių tikslų, kuriuos nustatant būtų atsižvelgiama į kiekvienoje šalyje susidariusias sąlygas. Tuomet būtų lengviau pasiekti visos Europos Sąjungos tikslus. Komisija stebės, kaip bus daroma pažanga, ir įspės, jei bus veikiama netinkamai.

Europos Sąjunga jau stebi viešuosius finansus, kad užkirstų kelią disbalansui, kuris galėtų pakenkti euro zonai. Naujajame plane aptariami ir kiti dalykai, dėl kurių galėtų sumažėti visos Europos Sąjungos konkurencingumas.

Strategijoje nustatytos septynios pavyzdinės iniciatyvos, kurių Europos Sąjunga turėtų imtis, kad paskatintų ekonomikos augimą ir padidintų užimtumą. Be kita ko, siūlomos programos, kaip pagerinti mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros sąlygas ir galimybes gauti finansavimą, sparčiau diegti spartųjį internetą ir naudoti daugiau atsinaujinančiosios energijos.

Šią strategiją susitikę šį mėnesį svarstys vyriausybių vadovai. Išsamiai šis planas, įskaitant nacionalinius tikslus, bus apsvarstytas aukščiausiojo lygio susitikime, kurį planuojama rengti šių metų birželį.

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos