Cosán nascleanúna

An Eoraip 2020: Molann Coimisiún straitéis gheilleagrach nua - 03/03/2010

An tUachtarán Barroso © EU

Leagann an Coimisiún amach straitéis 10 mbliana chun geilleagar na hEorpa a athbheochan, le fís den fhás 'cliste, inbhuanaithe, iniatach' fréamhaithe i gcomhordú feabhsaithe idir bheartais náisiúnta is Eorpacha.

Agus é ag teacht ar shála cheann de na cúluithe is sia agus is doimhne i stair an AE, aithníonn an plean An Eoraip 2020 DeutschEnglishespañolfrançaisitaliano na dúshláin ollmhóra atá romhainn. Nocht an cúlú éalanga doimhne i ngeilleagar a bhí faoi bhrú cheana ón domhandú, ó bhrú ar acmhainní is ó dhaonra ag dul in aois. Tá an Coimisiún cinnte gur féidir iadsan a shárú má toil leis an Eoraip glacadh le claochlú go margadh níos glaise, níos nuálaí a chothaíonn dea-bhail shóisialta.

Baineann an straitéis le tacú le tionscail íseal-charbóin, le hinfheistiú in iarrachtaí chun táirgí nua a fhorbairt, le geilleagar digiteach a thionscnamh agus le hoideachas is oiliúint a nua-aoisiú. Moltar cúig sprioc chainníochtúla, ina measc an ráta fostaíochta a mhéadú go 75% ar a laghad ón 69% faoi láthair agus caiteachas ar thaighde is ar fhorbairt a mhéadú go 3% den olltáirgeadh intíre - níl ann ach 2% den OTI faoi láthair, i bhfad níos lú ná i SAM agus sa tSeapáin.

Fairis sin, athdhearbhaíonn an plean cuspóirí ‘20/20/20' an AE don athrú aeráide - atá ar na cinn is uaillmhianaí ar domhan cheana féin - agus molann sprioc 25% chun bochtanas a laghdú, ag meas dó go n-ardódh sé sin 20 milliún duine as an daibhreas.

Maidir le hoideachas, molann an Coimisiún iarrachtaí chun líon na ndaoine a fhágann an scoil róluath a ísliú faoi bhun 10% ón 15% anois agus líon na ndaoine a bhfuil céim ollscoile in aois a 30 a mhéadú (go 40% ó 31%).

Molann an páipéar go n-aontódh na rialtais ar spriocanna náisiúnta a chuirfeadh coinníollacha gach tíre san áireamh fad is a chabhraíonn siad leis an AE ina iomláine a chuspóirí a bhaint amach. Déanfaidh an Coimisiún faireachán ar an dul chun cinn is tabharfaidh sé rabhaidh i gcás "freagairtí nach leor".

Leanann an AE an t-airgeadas poiblí cheana chun teacht roimh mhíchothromaíochtaí ar baol don limistéar euro iad. Rachadh an plean nua thairis sin chun aghaidh a thabhairt ar cheisteanna eile a bhagraíonn ar chumas iomaíochta ar fud an AE.

Aithníonn an straitéis seacht n-eochair-thionscnamh chun go dtacódh an AE le fás is le fostaíocht. Ina measc tá cláir chun coinníollacha is rochtain ar mhaoiniú do T&F a fheabhsú, luas a chur le hidirlíon ardluais a leathnú agus úsáid an fhuinnimh inathnuaite a mhéadú.

Meastar go bpléifidh ceannairí na rialtas an cur chuige ginearálta ag an gcruinniú níos déanaí an mhí seo. Cruinniú mullaigh, b'fhéidir i Meitheamh, a phléifidh na sonraí, ina measc na spriocanna náisiúnta.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links