Sti

Europa 2020: Kommissionen foreslår ny økonomisk strategi - 03/03/2010

Kommissionsformand José Manuel Barroso © EU

Kommissionen løfter sløret for en tiårsplan, der skal sætte ny gang i europæisk økonomi. Den bygger på "intelligent, bæredygtig og inklusiv" vækst og skal give bedre koordinering af landenes og EU's initiativer.

Kommissionen har nu spillet ud med sin længe ventede Europa 2020 DeutschEnglishespañolfrançaisitaliano -strategi – i kølvandet på den længste og værste økonomiske krise i EU's historie og i erkendelse af de store udfordringer, vi står over for. Krisen har afsløret store svagheder i en økonomi, der i forvejen er hårdt spændt for som følge af globaliseringen, presset på ressourcerne og den aldrende befolkning. Kommissionen mener, at vi kan klare udfordringerne, hvis EU er villig til at øge indsatsen for et grønnere og mere innovativt marked, der styrker den sociale velfærd.

Strategien er centreret om at støtte mindre forurenende virksomheder, investeringer i nye produkter, udvikling af en digital økonomi og modernisering af uddannelsessystemet. Kommissionen foreslår fem overordnede mål, bl.a. at mindst 75 % af befolkningen skal have arbejde (mod i dag 69 %), og at 3 % af EU's bruttonationalprodukt skal investeres i forskning og udvikling (mod i dag 2 %). Både USA og Japan investerer langt mere end EU.

Strategien holder fast ved EU's "20/20/20"-mål på klimaområdet, som er nogle af de mest ambitiøse i verden. Man foreslår et mål for fattigdomsbekæmpelsen på 25 %, dvs. at 20 millioner mennesker skal hjælpes ud af fattigdom.

På uddannelsesområdet slår Kommissionen på tromme for initiativer, der kan få elevfrafaldet ned under 10 % (mod i dag 15 %) og sikre, at mindst 40 % af folk først i 30'erne har en videregående uddannelse (mod i dag 31 %).

Man foreslår, at hvert EU-land sætter nationale mål, der tager højde for deres særlige forhold, og som samtidig hjælper EU med at nå de fælles mål. Kommissionen vil følge fremskridtene og råbe vagt i gevær, når der iværksættes "utilstrækkelige initiativer".

EU holder allerede i dag øje med de offentlige finanser for at forhindre ubalancer, der kan underminere euroområdet. Den nye strategi handler ikke bare om at se på andre spørgsmål, som kan true EU's konkurrenceevne.

Strategien udpeger syv flagskibsinitiativer, som EU bør lancere for at øge væksten og beskæftigelsen. Det er bl.a. programmer, der skal sikre bedre adgang til forsknings- og udviklingsmidler på bedre vilkår, hurtigere udbredelse af højhastighedsinternet og større brug af alternative energikilder.

Stats- og regeringscheferne ventes at drøfte hovedtrækkene i modellen på topmødet senere på måneden. Detaljerne, bl.a. de nationale mål, skal drøftes på et topmøde senere på året, muligvis allerede i juni.

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links