Cesta

Evropa 2020: návrh nové hospodářské strategie - 03/03/2010

Předseda Evropské komise José Manuel Barroso © EU

Komise představila svou desetiletou strategii pro oživení evropského hospodářství. Zdůrazňuje v ní nutnost zaměřit se na tzv. „inteligentní, udržitelný růst podporující sociální začleňování“, který bude založen na větší koordinaci vnitrostátních evropských politik.

Po nejdelší a nejzávážnější hospodářské recesi v dějinách Evropské unie představuje Komise dlouho očekávanou strategii Evropa 2020 DeutschEnglishespañolfrançaisitaliano , která obsahuje plán, jak se vypořádat s obrovskými úkoly, před nimiž stojíme. Během hospodářské krize se projevily veliké nedostatky našeho hospodářství, které již tak zatěžovala problematika globalizace, nedostatku zdrojů a stárnoucího obyvatelstva. Podle Komise lze tyto nedostatky zvládnout za předpokladu, že bude Unie ochotná transformovat svůj trh tak, aby byl inovativnější a šetrnější k životnímu prostředí a aby zohledňoval sociální otázky.

Strategie staví na rozvoji nízkouhlíkových odvětví, na investicích do vývoje nových výrobků, podpoře digitálních technologií a modernizaci vzdělávání a odborné přípravy. Navrhuje pět kvantitativních cílů, k nimž se řadí zvýšení míry zaměstnanosti ze současných 69 % na 75 % a zásadní nárůst investic do výzkumu a vývoje ze současných 2 % na 3 % HDP, což je i tak výrazně méně než ve Spojených státech a Japonsku.

Ve strategii se rovněž znovu zdůrazňuje nutnost splnit cíle EU týkající se boje se změnou klimatu známé jako „20/20/20“, které jsou již nyní jedny z nejambicióznějších na světě. Dalším navrhovaným cílem je snížit chudobu na 25% úroveň, díky čemuž by se z chudoby vymanilo 20 milionů lidí.

V oblasti vzdělávání Komise doporučuje zaměřit se na žáky, kteří nedokončí školní docházku, a snížit jejich počet ze současných 15 % na 10 %. Zároveň hodlá usilovat o zvýšení podílu mladých lidí do 35 let s univerzitním vzděláním, konkrétně ze 31 % na 40 %.

Dále se navrhuje, aby se vlády členských států dohodly na vnitrostátních cílech, které by zohledňovaly podmínky v dané zemi a zároveň by přispěly k dosažení cílů celé EU. Komise bude sledovat dosažený pokrok a v případě nedostatečných opatření vydá varování.

Již dnes Evropská unie sleduje stav veřejných financí členských zemí s cílem zabránit výkyvům, které by mohly poškodit celou eurozónu. Nová strategie jde dál: navrhuje monitorovat i další skutečnosti, které by mohly být rizikem pro konkurenceschopnost celé EU.

Ve strategii se hovoří o sedmi stěžejních iniciativách, které by EU pomohly zvýšit hospodářský růst i zaměstnanost. Patří k nim programy na zlepšení podmínek a přístupu k finančním prostředkům pro výzkum a rozvoj, urychlení dostupnosti vysokorychlostního internetu a zvýšení podílu obnovitelných energií.

Od vedoucích vládních představitelů se očekává, že budou o celkovém přístupu Unie diskutovat na setkání konaném letos v březnu. O podrobnostech, včetně vnitrostátních cílů, by se mělo jednat na jednom z pozdějších letošních summitů EU, pravděpodobně již v červnu.

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy