Навигационна пътека

„Европа 2020“: Комисията предлага нова икономическа стратегия - 03/03/2010

Председателят Барозу © ЕС

Комисията изготви 10-годишна стратегия за съживяване на европейската икономика, предвиждаща „интелигентен, устойчив и приобщаващ“ растеж, основан на по-добра координация на националните и европейски политики.

Оповестен непосредствено след най-дългата и най-тежка рецесия в историята на ЕС, дългоочакваният план Европа 2020 DeutschEnglishespañolfrançaisitaliano посочва предстоящите огромни предизвикателства. Икономическата криза задълбочи слабостите на вече уязвимата в резултат на глобализацията, изчерпващите се ресурси и застаряващото население икономика. Според Комисията тези слабости могат да бъдат преодолени, ако Европа е готова да поеме по пътя към по-зелен и по-иновативен пазар, укрепващ социалното благоденствие.

Стратегията е насочена към насърчаване на нисковъглеродни индустрии, инвестиции в разработването на нови продукти, реализиране на пълния потенциал на цифровата икономика и модернизиране на образованието и обучението. Предложени са пет измерими цели, включващи повишаване на нивото на заетост до най-малко 75 % спрямо сегашните 69 % и увеличаване на инвестициите в изследователската и развойна дейност до 3 % от брутния вътрешен продукт (понастоящем 2 % - значително по-малко, отколкото в САЩ и Япония).

Освен това планът потвърждава целите „20/20/20“ на ЕС за изменението на климата, които са сред най-амбициозните в света, и предлага цел за намаляване на бедността с 25 %, което би трябвало да извади от крайна бедност около 20 млн. души.

По отношение на образованието Комисията предлага да се положат усилия за намаляване на нивото на преждевременно напускане на училище под 10 % спрямо сегашните 15 % и да се увеличи броят на хората в ранна 30-годишна възраст с университетско образование (от 31 % на 40 %).

В плана се предлага правителствата да се споразумеят за национални цели, които отчитат положението в отделните държави и същевременно допринасят за цялостното постигане на целите на ЕС. Комисията ще следи напредъка и ще отправя предупреждения в случаите на „неадекватни действия“.

ЕС вече следи обществените финанси с цел да предотврати неравновесията, които биха навредили на еврозоната. В новия план ще бъдат включени и други области на наблюдение, които могат да бъдат в ущърб на конкурентоспособността на ЕС като цяло.

Стратегията определя седем водещи инициативи за насърчаване на растежа и заетостта, които Съюзът трябва да поеме. Те включват програми за подобряване на условията и достъпа до финансиране за изследователска и развойна дейност, ускоряване на разпространението на високоскоростен интернет и увеличаване на потреблението на възобновяема енергия.

Очаква се ръководителите на правителствата да обсъдят цялостния подход на среща по-късно този месец. Подробностите, включително и националните цели, ще са предмет на среща на върха по-късно тази година, вероятно през юни.

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки