Sökväg

Skör återhämtning - 25/02/2010

Ekonomikommissionär Olli Rehn ©EU

EU:s BNP kan gradvis öka till samma nivå som före lågkonjunkturen, spår EU-kommissionen. Men ekonomin kämpar i motvind.

Det tredje kvartalet 2009 såg slutet på den längsta och djupaste lågkonjunkturen i EU:s historia. Då ökade den reala bruttonationalprodukten (BNP) igen. Men precis som förutspåtts avtog tillväxten igen årets sista kvartal.

Ekonomin kommer troligtvis att växa med bara 0,7 procent under 2010, vilket ligger i linje med höstprognoserna 2009.

Återhämtningen i EU under andra halvåret 2009 gick över lag bättre än vad man väntat. Förhållandena globalt sett är uppmuntrande – ekonomin i övriga världen kan komma att växa med 4,25 procent under 2010.

Trots de positiva signalerna finns det flera orostecken i EU under 2010. Till exempel är bostadsmarknaden svag i flera medlemsländer och industriproduktionen och detaljhandelsförsäljningen har sjunkit. Hur det kommer att gå för finansmarknaderna är svårt att spå, trots en bra återhämtning sedan början av 2009. Arbetslösheten ser också ut att stiga, vilken kan dämpa privatkonsumtionen.

Förra året var inflationen blygsamma 1,0 procent i EU som helhet och 0,3 procent i euroländerna, vilket speglar det ekonomiska läget. För 2010 väntas inflationen i EU hamna på 1,4 procent, en något högre siffra än vad som angavs i höstprognoserna. För euroområdet ligger prognosen fast på 1,1 procent.

Dagens prognoser är mycket osäkra – det finns både positiva och negativa tecken. Den senaste tidens händelser på finansmarknaderna visar hur osäkert läget är. Men om återhämtningen i omvärlden blir starkare än väntat, skulle det kunna spilla över på ekonomin i EU.

EU-kommissionen publicerar ekonomiska prognoser fyra gånger om året – fullständiga vår- och höstprognoser och mindre omfattande prognoser i februari och september. Vårprognoserna läggs fram i maj.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar