Navigatsioonitee

Taastumine on veel habras - 25/02/2010

Majandus- ja rahaküsimuste volinik Olli Rehn ©EL

Komisjon eeldab, et SKP liigub ELis järkjärgult majanduslanguse eelsetele tasemetele. Kuid majanduse taastumine ei kulge takistusteta.

ELi ajaloo pikim ja sügavaim majanduslangus lõppes 2009. aasta kolmandas kvartalis, kui SKP hakkas jälle kasvama. Kuid kasv aeglustus sama aasta neljandas kvartalis, nagu seda ka eeldati.

Tulevikku vaadates on tõenäoline, et majanduskasv on 2010. aastal ainult 0,7 protsenti, s.o vastavalt 2009. aasta sügisesele prognoosile.

ELile oli kasuks 2009. aasta teises pooles aset leidnud oodatust suurem globaalne majanduse taastumine. Globaalsed tingimused on positiivsed ka praegu. Maailmamajanduse (ilma ELita) kasvuks prognoositakse 2010. aastal 4,25 protsenti.

Vaatamata soodsale keskkonnale ähvardavad mitmed tegurid 2010. aastal ELi majanduskasvu piirata. Nende hulka kuuluvad nõrgenenud eluasemeturud mitmetes liikmesriikides ning vähenenud tööstustoodang ja jaemüük. Finantsturu väljavaated jäävad vaatamata alates 2009. aasta algusest saavutatud headele tulemustele ebakindlaks. Töötuse määr on tõusuteel, mis vähendab tarbimist.

2009. aastal kajastas väga mõõdukas inflatsioon majanduse nõrgenemist. ELis oli see 1,0 protsenti ja euroalal 0,3. Nüüd eeldatakse, et 2010. aastal on inflatsiooni määr kogu ELis kuni 1,4 protsenti. See on veidi rohkem, kui eelmises prognoosis. Euroala suhtes jääb prognoos samaks, mis on 1,1 protsenti.

Majanduse taastumist ähvardavad ohud on praeguse prognoosi kohaselt tasakaalustatud. Viimased sündmused finantsturgudel annavad aimu võimalikust lisanduvast ebakindlusest. Kuid oodatust tugevam maailma majanduse taastumine võib anda tõuke ka ELi majandusele.

Komisjon avaldab tavaliselt majandusprognoose neli korda aastas. Kevadel ja sügisel on need põhjalikumad ning veebruaris ja septembris vähem mahukad vaheprognoosid. Järgmine prognoos esitatakse maikuus.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad