Навигационна пътека

Икономическото възстановяване все още е съпроводено от несигурност - 25/02/2010

Комисарят по икономическите и паричните въпроси Оли Рен ©ЕС

Комисията очаква БВП в ЕС постепенно да се върне на равнището отпреди рецесията, но икономиката все още е изправена пред изпитания.

Най-дългата и най-тежка рецесия в историята на ЕС приключи през третото тримесечие на 2009 г., когато реалният БВП започна отново да нараства. Както се очакваше обаче, растежът се забави през последното тримесечие на годината.

Икономиката най-вероятно ще нарасне само с 0,7 % през 2010 г., което съвпада с есенната прогноза от 2009 г.

ЕС извлече полза възстановяването в световен мащаб през втората половина на 2009 г., което бе по-бързо от очакваното. Условията в глобален план продължават да са окуражаващи, като се очаква световната икономика да отбележи 4,25% растеж през 2010 г. (в тази цифра не са включените данните за ЕС).

Въпреки че обстановката е благоприятна, няколко фактора заплашват да ограничат растежа в ЕС през 2010 г. Сред тях са по-слабите жилищни пазари в няколко от страните членки и по-ниските равнища на продажбите на дребно и промишленото производство. Междувременно перспективите за финансовите пазари остават несигурни въпреки големите печалби от началото на 2009 г. насам. Освен това се очаква повишаване на безработицата, което най-вероятно ще доведе до спад потреблението.

През 2009 г. инфлацията бе само 1% в ЕС и 0,3% в еврозоната - отражение на икономическото забавяне. През 2010 г. се очаква нейното равнище в целия Съюз да достигне 1,4%, леко повишение спрямо предишната прогноза. Прогнозата за еврозоната остава непроменена - 1,1%.

Рисковете, свързани с възстановяването, изглеждат балансирани според настоящата прогноза. Последните събития на финансовите пазари показват, че е възможна по-голяма несигурност. Същевременно по-бързо от очакваното възстановяване в световен мащаб може да даде тласък на икономиката на ЕС.

Комисията обикновено публикува икономически прогнози четири пъти в годината - подробни пролетни и есенни прогнози и по-кратки междинни прогнози през февруари и септември. Следващата прогноза ще бъде публикувана през май.

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки