Sökväg

Grekland: EU-förfarande vid alltför stora underskott - 03/02/2010

Euromynt © EU

EU-kommissionen har utfärdat rekommendationer för hur Grekland ska få bukt med sitt budgetunderskott och göra sin ekonomi mer konkurrenskraftig.

EU-kommissionen har godkänt den plan som Grekland har lagt fram för att få bukt med sitt tvåsiffriga budgetunderskott. Kommissionens dom kommer en dag efter Greklands löfte om att göra en större insats.

Samtidigt har kommissionen inlett ett överträdelseförfarande mot Grekland för att ha lämnat felaktiga uppgifter om sin budget. Grekland hade vid 2009 års slut ett underskott i statsbudgeten på nästan 13 % av BNP, vilket var mycket mer än vad man hade förutsett.

Oron för Greklands finanser har pressat euron och gett upphov till farhågor om en skuldkris som skulle kunna påverka euroområdets samtliga 16 länder.

I januari tog den nya grekiska regeringen fram ett åtgärdspaket för att skära i utgifterna, öka skatteintäkterna och på så sätt få underskottet att hamna under EU:s gräns på 3 % av BNP.

Enligt planen, som innebär stora nedskärningar i den offentliga sektorn, ska budgetunderskottet sänkas till 8,7 % år 2010, 5,6 % år 2011 och 2,8 % år 2012. Den 2 februari meddelade Greklands regering fler åtgärder för att minska underskottet, bland annat en mer omfattande frysning av de offentliganställdas löner och höjda bränsleskatter.

Kommissionen välkomnade landets senkomna löften men uppmanade Grekland också att under de kommande veckorna förklara åtgärderna närmare och bland annat redogöra för när de ska genomföras under 2010.

”Grekland har antagit ett ambitiöst program för att reformera sin ekonomi och komma till rätta med obalansen i sina offentliga finanser”, kommenterade ekonomikommissionär Joaquín Almunia.

”Grekland har kommissionens fulla stöd i denna tuffa uppgift.”

Till följd av den svåraste lågkonjunkturen sedan 1930-talets depression har tjugo av EU:s 27 medlemsländer ett budgetunderskott som är större än 3 % av BNP.

Enligt EU:s stabilitets- och tillväxtpakt – en överenskommelse mellan EU-länderna att samordna den ekonomiska politiken – ska dagens och framtida euroländer se till att deras offentliga finanser är sunda.

När ett land överskrider treprocentsgränsen ska finansministrarna utfärda rekommendationer om hur underskottet ska minskas. Det land som inte rättar sig efter rekommendationerna kan bötfällas och får svårare att låna från Europeiska investeringsbanken DeutschEnglishfrançais.

Mer om Greklands budgetunderskott English (en)

Översikt över pågående förfaranden vid alltför stora underskott

EU:s stabilitets- och tillväxtspakt

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar