Navigacijska pot

Grčija: postopek v zvezi s čezmernim primanjkljajem - 03/02/2010

Evrski kovanci © EU

Evropska komisija je sprejela priporočila za zmanjšanje proračunskega primanjkljaja Grčije in izboljšanje njene konkurenčnosti.

Evropska komisija je dan po grških obljubah o korenitem ukrepanju podprla načrt Grčije za zmanjšanje skoraj 13-odstotnega javnofinančnega primanjkljaja.

Hkrati je komisija zoper Grčijo sprožila tudi postopek za ugotavljanje kršitev zaradi napačnih podatkov, ki jih je država poslala o svojem dolgu. Konec leta 2009 je proračunski primanjkljaj sredozemske države znašal 12,7 odstotka BDP, precej več, kot je Grčija predvidevala.

Finančno stanje Grčije pomeni obremenitev za evro in povzroča skrb, da bo prišlo do dolžniške krize s posledicami za celotno območje evra.

Prejšnji mesec je nova grška vlada predstavila sveženj ukrepov za zmanjševanje porabe in zviševanje davčnih prihodkov, s čimer želijo Grki javnofinančni primanjkljaj spraviti pod 3 % BDP, kot to zahteva EU.

Načrt, ki vsebuje tudi krčenje javnih izdatkov, določa ciljne vrednosti primanjkljaja v naslednjih letih: 8,7 % BDP za 2010, 5,6 % BDP za 2011 in 2,8 % za 2012. Grška vlada je v torek predstavila dodatne ukrepe za zmanjševanje primanjkljaja, med drugim zamrznitev plač v javnem sektorju in višje davke na gorivo.

Komisija je pozdravila najnovejše grške zaveze in Grčijo pozvala, naj jih v naslednjih tednih podrobneje opredeli in doda časovni načrt za ukrepe v letošnjem letu.

„Grčija je sprejela ambiciozen program za izboljšanje uravnoteženosti proračuna in reformo gospodarstva,“ je dejal komisar za gospodarske zadeve Joaquín Almunia.

„Pri tej težki nalogi ima polno podporo Komisije.“

Kar 20 od 27 držav članic ima proračunski primanjkljaj, ki presega mejo 3 % BDP, kar je posledica največje svetovne recesije po 30. letih prejšnjega stoletja.

Pakt EU stabilnosti in rasti, s katerim so se države članice dogovorile o usklajevanju proračunskih politik, od držav članic evrskega območja in držav kandidatk za vstop v to območje zahteva zdravo javnofinančno stanje.

Če država članica prekorači to mejo, finančni ministri EU izdajo priporočila za zmanjšanje primanjkljaja. Državam članicam, ki jim to ne uspe, se lahko naloži kazen, težje pa tudi pridobivajo posojila pri Evropski investicijski banki DeutschEnglishfrançais.

Čezmeren proračunski primanjkljaj Grčije English (en)

Pregled tekočih postopkov v zvezi s čezmernim proračunskim primanjkljajem

Pakt stabilnosti in rasti EU

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave