Navigačný riadok

Grécko: postup EÚ pri nadmernom schodku - 03/02/2010

Euromince © EU

Odporúčania pre Grécko na korekciu rozpočtového deficitu a na zlepšenie konkurencieschopnosti hospodárstva.

Komisia odobrila plán Grécka na zníženie jeho dvojciferného rozpočtového schodku. Svoje rozhodnutie oznámila deň po tom, čo sa krajina zaviazala uskutočniť viac opatrení.

Komisia takisto začala proti Grécku konanie o porušení pre poskytnutie nesprávnych údajov o dlhu. Na konci roku 2009 sa grécky rozpočtový deficit vyšplhal na úroveň 13 % HDP, čo je oveľa viac, ako sa predpokladalo.

Obavy o grécke financie spôsobili tlak na euro a vyvolali znepokojenie nad možnou krízou zo zadlženia, ktorá by mohla mať dosah na všetkých 16 štátov eurozóny.

Minulý mesiac predstavila nová grécka vláda balíček opatrení na zníženie výdavkov a podporu daňových výnosov, vďaka ktorým by sa schodok mal dostať pod hranicu stanovenú EÚ – t. j. 3 % HDP.

Podľa plánu, ktorého súčasťou sú rozsiahle škrty verejných výdavkov, by sa v roku 2010 mal dosiahnuť deficit na úrovni 8,7 %, o rok neskôr 5,6 % a 2,8 % HDP v roku 2012. V utorok grécka vláda oznámila ďalšie opatrenia na zníženie schodku, ako napríklad rozsiahlejšie zmrazenie platov vo verejnom sektore a vyššie spotrebné dane z pohonných látok.

Komisia najnovšie záväzky privítala, hneď však Grécko požiadala, aby v najbližších týždňoch opatrenia spresnilo a poskytlo harmonogram ich zavádzania v tomto roku.

Komisár pre hospodárske záležitosti Joaquín Almunia uviedol: „Grécko prijalo ambiciózny program na korekciu svojej rozpočtovej nestability a reformu svojho hospodárstva.

Komisia Grécko plne podporuje pri plnení tejto ťažkej úlohy.“

Dvadsať z 27 členských štátov EÚ prekročilo v dôsledku masívnych vládnych výdavkov na prekonanie najhoršej hospodárskej recesie od tridsiatych rokov minulého storočia povolenú trojpercentnú hranicu rozpočtového schodku.

Podľa paktu stability a rastu EÚ, ktorý predstavuje dohodu medzi členskými štátmi o koordinácii vnútroštátnych fiškálnych politík, musia súčasní a potenciálni členovia eurozóny udržiavať svoje verejné financie v zdravom stave.

V prípade, že krajina prekročí stanovený limit, ministri financií EÚ vydajú odporúčania na zníženie schodku. Oneskorencom hrozia pokuty a sťažený prístup k úverom z Európskej investičnej banky DeutschEnglishfrançais.

Viac o nadmernom rozpočtovom deficite v Grécku English (en)

Prehľad prebiehajúcich postupov pri nadmernom schodku

Pakt stability a rastu EÚ

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy