Kruimelpad

EU begint procedure tegen Griekenland wegens begrotingstekort - 03/02/2010

Euromunten © EU

De Commissie doet aanbevelingen om de overheidsschuld in Griekenland in te dijken en het land meer concurrentievermogen te geven.

Een dag nadat Griekenland aankondigde zijn enorme overheidsschuld hard te zullen aanpakken, heeft de Commissie zich achter die plannen geschaard.

Maar tegelijkertijd startte de Commissie een inbreukprocedure tegen het land omdat het onjuiste cijfers over het begrotingstekort zou hebben verstrekt. Het land had eind 2009 een tekort op de begroting van bijna 13% van het bruto binnenlands product, veel meer dan het had voorspeld.

De groeiende onzekerheid over de Griekse financiën zet de euro onder druk en zorgt voor groeiende ongerustheid over een mogelijke begrotingscrisis waar alle 16 landen in de eurozone onder zouden lijden.

Vorige maand presenteerde de Griekse regering een nieuw pakket bezuinigingen en fiscale maatregelen om het tekort onder de EU-grens van 3% van het bbp te brengen.

Die maatregelen, waaronder drastische bezuinigingen bij de overheid, mikken op een begrotingstekort van 8,7% van het bbp in 2010, 5,6% in 2011 en 2,8% in 2012. Afgelopen dinsdag kondigde de regering extra maatregelen aan om de schuld terug te dringen, inclusief een brede loonstop voor ambtenaren en hogere belastingen op brandstof.

De Commissie is blij met die nieuwe toezeggingen maar wil de komende weken meer details van Griekenland, zoals een tijdschema voor dit jaar.

"Griekenland heeft een ambitieus programma goedgekeurd om het fiscale evenwicht te herstellen en de economie te hervormen", aldus eurocommissaris voor economische zaken Joaquín Almunia.

"De Commissie geeft Griekenland alle steun bij deze moeilijke opgave."

In twintig van de 27 EU-landen is het begrotingstekort opgelopen tot meer dan 3%, mede omdat de recessie overal diepe gaten in de overheidsfinanciën heeft geslagen.

Volgens het pact voor stabiliteit en groei van de EU – de overeenkomst tussen de EU-landen om hun fiscaal beleid te coördineren – moeten de huidige en eventueel toekomstige landen van de eurozone hun overheidsfinanciën gezond houden.

Gaat een land over het maximum, dan doen de EU-ministers van financiën aanbevelingen. Landen die geen beterschap tonen, kunnen worden beboet en krijgen moeilijker leningen van de Europese Investeringsbank DeutschEnglishfrançais.

Meer over het buitensporige begrotingstekort in Griekenland English (en)

Een overzicht van de lopende procedures wegens buitensporige begrotingstekorten

‎EU-pact voor stabiliteit en groei

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links