Navigatsioonitee

Kreeka: ELi ülemäärase puudujäägi menetlus - 03/02/2010

Euromündid © EL

Võet vastu soovitused Kreeka eelarvepuudujäägi vähendamiseks ning selle majanduse konkurentsivõime tõstmiseks

Komisjon kiitis heaks Kreeka kahekohalise numbrini küündiva eelarvepuudujäägi vähendamist käsitleva kava, kuulutades oma otsuse välja päev pärast seda, kui asjaomane riik lubas selleks võtta tõhusamaid meetmeid.

Samuti algatas komisjon Kreeka suhtes rikkumismenetluse võlga käsitlevate valeandmete esitamise eest. Kreeka lõpetas 2009. aasta eelarvepuudujäägiga, mis moodustas peaaegu 13 % SKPst ning oli varem prognoositust märksa suurem.

Probleemid seoses Kreeka rahandusega avaldavad survet ühisrahale ning on suurendanud kartusi võimaliku võlakriisi tekkimise üle, mis mõjutaks kogu 16 riigist koosnevat euroala.

Eelmisel kuul koostas uus Kreeka valitsus meetmete paketi kulutuste vähendamiseks ning maksulaekumiste suurendamiseks eesmärgiga viia eelarvepuudujääk alla ELi kehtestatud ülemmäära (3 % SKPst).

Kavas, mis sisaldab avaliku sektori kulutuste drastilist vähendamist, seatakse eelarvepuudujäägi piiriks 2010. aastal 8,7 %; 2011. aastal 5,6 % ja 2012. aastal 2,8 % SKPst. Kreeka valitsus teavitas teisipäeval ka veel muudest eelarvepuudujäägi vähendamise meetmetest, sealhulgas ka avaliku sektori palkade laiaulatuslikust külmutamisest ning kõrgematest kütuseaktsiisidest.

Tulles vastu Kreeka viimase minuti palvetele, palus komisjon Kreekal lähinädalate jooksul esitada üksikasjalikumat teavet võetavate meetmete kohta, sealhulgas käesolevaks aastaks kavandatud meetmete ajakava.

Majandusküsimuste voliniku Joaquín Almunia sõnul on Kreeka võtnud vastu väga ambitsioonika kava oma fiskaalse tasakaalutuse parandamiseks ning majanduse reformimiseks.

„Komisjon toetab Kreekat selle raske ülesande täitmisel täielikult”.

Majanduslanguse, mis on pärast 1930. aasta suurim omataoline, järgselt ületavad 3 % eelarvepuudujäägi piirmäära praegu 20 liikmesriiki 27st.

ELi stabiilsuse ja kasvu pakt, mis on liikmesriikide kokkulepe oma fiskaalpoliitika koordineerimiseks, nõuab praegustelt ja potentsiaalsetelt euroala liikmetelt tugevat valitsemissektori rahandust.

Kui riik ülalnimetatud piiri ületab, annavad ELi rahandusministrid soovitusi puuduste kõrvaldamiseks. Mahajääjaid võivad tabada trahvid ja piirangud laenude saamisel Euroopa Investeerimispangalt DeutschEnglishfrançais.

Lugege täiendavalt ülemäärase eelarvepuudujäägi kohta Kreekas English (en)

Ülevaade kehtivatest ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlustest

ELi stabiilsuse ja kasvu pakt

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad