Cesta

EU zahajuje v případě Řecka tzv. postup při nadměrném schodku - 03/02/2010

Euromince © EU

Byla schválena doporučení, jak řešit schodek řeckého rozpočtu a zvýšit konkurenceschopnost řeckého hospodářství.

Komise odsouhlasila Řecku plán snížení jeho dvouciferného rozpočtového deficitu. K tomuto rozhodnutí dospěla den poté, co Řecko přislíbilo, že podnikne více úsporných opatření.

Komise rovněž proti Řecku zahájila řízení o nesplnění povinnosti, protože Řecko v minulosti údaje o svém dluhu zkreslovalo. V roce 2009 rozpočtový schodek Řecka dosáhl téměř 13 % hrubého domácího produktu, což je mnohem více, než se předpokládalo.

Nervozita v souvislosti se stavem řeckých financí už ohrožuje euro a vede k obavám, že se blíží dluhová krize, která by měla dopad na celou eurozónu, jejímiž členy je 16 států EU.

Minulý měsíc přišla nová řecká vláda s řadou škrtů ve výdajích a s opatřeními na podporu vyšších daňových příjmů, jejichž cílem je dostat deficit pod 3 % HDP, představující limit stanovený Evropskou unií.

Podle tohoto plánu, který počítá s dalekosáhlými škrty veřejných výdajů, by mělo snižování rozpočtového schodku postupovat od 8,7 % HDP v roce 2010 přes 5,6 % v roce 2011 po 2,8 % v roce 2012. V úterý řecká vláda oznámila, že v zájmu snížení schodku přikročí i k dalším opatřením, mimo jiné ještě více omezí růst platů ve veřejném sektoru a zvýší daně z paliv.

To Komise uvítala a požádala Řecko, aby v příštích týdnech své kroky dále upřesnilo a poskytlo harmonogram úsporných opatření na tento rok.

„Řecko přijalo odvážný program nápravy své fiskální nerovnováhy a ekonomických reforem,“ zhodnotil komisař pro hospodářské záležitosti Joaquín Almunia.

„Při plnění tohoto nelehkého úkolu Komise Řecko plně podporuje,“ doplnil.

Se schodkem přesahujícím 3 % limit nyní hospodaří dvacet z 27 členských států EU. Je to důsledek nejhlubší celosvětové recese od krize v 30. letech 20. století, která otřásla veřejnými výdaji.

Na tom, že fiskální politiky jednotlivých členských států se musejí koordinovat a že členové eurozóny mají povinnost udržovat veřejné finance v řádném a udržitelném stavu, se země EU dohodly v rámci Paktu o stabilitě a růstu.

V případě, že některá země překročí limit stanovený pro výši dluhu, vydají ministři financí členských států EU doporučení s cílem schodek snížit. Provinilcům hrozí pokuty a ztížený přístup k půjčkám od Evropské investiční banky DeutschEnglishfrançais.

Další informace o nadměrném rozpočtovém schodku Řecka English (en)

Přehled právě uplatňovaných postupů při nadměrném rozpočtovém schodku

Pakt o stabilitě a růstu

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy