Sökväg

Fyra länder får godkänt för budgetarbete - 27/01/2010

Euromynt mot en blå bakgrund med eurosymbolen© EU

Litauen och Malta får extra tid för att minska sina budgetunderskott, medan Ungern och Lettland är på god väg att få sina under kontroll inom utsatt tid.

Tjugo EU-länder måste se till att de har sina statsfinanser under kontroll inom en viss tid. Det är mycket viktigt för den ekonomiska stabiliteten och tillväxten när EU kämpar sig tillbaka efter den senaste lågkonjunkturen. En granskning av läget i Ungern, Lettland, Litauen och Malta visar att alla fyra har gjort tillräckligt för att sänka sina underskott.

Ungern och Lettland kommer sannolikt att vara klara med sitt arbete inom utsatt tid och uppmanas att fortsätta på den inslagna vägen. EU-kommissionen ber däremot EU:s finansministrar att ge Malta och Litauen ett år till för att få ordning på finanserna, dvs. till 2011 respektive 2012. Det gick sämre för ekonomin i de båda länderna än vad som förutsågs i juli, då gällande deadline bestämdes.

Regeringarna i EU kämpar med sina underskott efter den värsta krisen i modern tid. Underskotten ökade när regeringarna skulle rädda sina banker och få fart på ekonomin. Eftersom skatteintäkterna samtidigt minskade, blev många länder tvungna att låna. Trots låga räntor är det kostsamt att betala av skulden. Återhämtningen kan bromsas av eventuella räntehöjningar.

Enligt EU:s stabilitets- och tillväxtpakt – en överenskommelse mellan EU-länderna att samordna den ekonomiska politiken – ska dagens och framtida euroländer se till att deras offentliga finanser är sunda. Budgetunderskottet får vara högst 3% av BNP. När ett land överskrider den gränsen ska finansministrarna utfärda rekommendationer om hur underskottet ska minskas. Det land som inte rättar sig efter rekommendationerna kan bötfällas och får svårare att låna från Europeiska investeringsbanken DeutschEnglishfrançais .

Totalt sett är det nu 20 EU-länder som har överskott på mer än 3 %.

Ungern har uppfyllt sitt mål för 2009 med ett underskott på 3,9 % av BNP. Nu har landet fram till 2011 på sig att minska underskottet till under 3 %. Vid årsskiftet var Lettlands underskott enligt prognoserna knappt 10 % av BNP, dvs. i linje med EU:s rekommendation. Målet för 2010 är 8,5 %.

Litauens underskott skenade till nära 9,5 % av BNP förra året, en ökning från 3,2 % för 2008. För Malta var underskottet 4,7 % av BNP för 2008 och enligt prognoserna sjunker det till 3,8 % 2009.

 

Översikt över pågående förfaranden vid alltför stora underskott English

EU:s stabilitets- och tillväxtspakt

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar