Navigačný riadok

Na ceste k ozdraveniu verejných financií - 27/01/2010

Euromince na plagáte so symbolom eura © EÚ

Litva a Malta získali odklad na nápravu svojich rozpočtových schodkov; Maďarsko a Lotyšsko termín s najväčšou pravdepodobnosťou dodržia.

Dvadsať členských štátov čelí termínom na nápravu schodkov vo svojich rozpočtoch, ktoré im stanovila EÚ. V období, kedy sa Únia snaží dostať z recesie, ide o obzvlášť významný krok na zachovanie ekonomickej stability a rastu. Z najnovších prieskumov situácie v Maďarsku, Lotyšsku, Litve a na Malte vyplýva, že všetky štyri krajiny prijali primerané kroky na zníženie schodku.

Maďarsko a Lotyšsko sú na správnej ceste k dodržaniu stanovených termínov a Komisia ich vyzvala, aby vo svojom úsilí pokračovali aj naďalej. Pokiaľ však ide o Maltu a Litvu, Komisia požiadala ministrov financií EÚ, aby obom krajinám predĺžili termín na zlepšenie fiškálnej disciplíny do roku 2011 a 2012. V oboch krajinách došlo minulý rok k významnejšiemu poklesu hospodárstva ako sa očakávalo v júli, keď sa stanovili pôvodné termíny.

Vlády európskych krajín sa snažia držať na uzde najhoršie rozpočtové schodky od čias 2. svetovej vojny. K ich nárastu prispelo nalievanie štátnych financií do podpory bankových systémov a oživenia hospodárstva. Z dôvodu prudkého poklesu daňových príjmov a nárastu nezamestnanosti si mnohé z nich museli požičať. Napriek nízkym úrokovým sadzbám je už splácanie týchto dlhov nákladné. Akýkoľvek nárast úrokov by mohol zabrzdiť oživenie hospodárstva.

Podľa paktu stability a rastu EÚ, ktorý predstavuje dohodu medzi členskými štátmi o koordinácii vnútroštátnych fiškálnych politík, musia súčasní a potenciálni členovia eurozóny udržiavať svoje verejné financie v zdravom stave a ich rozpočtový deficit nemôže presiahnuť 3 % HDP. V prípade, že krajina tento limit prekročí, ministri financií EÚ vydajú odporúčania na zníženie schodku. Oneskorencom hrozia pokuty a obmedzený prístup k úverom z Európskej investičnej banky DeutschEnglishfrançais .

V súčasnosti má až 20 členských štátov deficit vyšší ako 3 % HDP.

Maďarsku sa podarilo udržať cieľový deficit na rok 2009 vo výške 3,9 % HDP. Do roku 2011 by ho malo znížiť pod hodnotu 3 %. Lotyšsko zakončilo rok 2009 podľa odporúčania EÚ s deficitom, ktorý bol tesne pod 10 % HDP. Do roku 2010 by mal klesnúť na 8,5 %.

Rozpočtový schodok Litvy sa minulý rok vyšplhal na takmer 9,5 % HDP oproti 3,2 % z roku 2008. Malta dosiahla v roku 2008 deficit vo výške 4,7 % HDP a očakáva, že za rok 2009 to bude iba 3,8 %.

 

Prehľad súčasných postupov pri nadmernom schodku English

Pakt stability a rastu EÚ

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy