Kruimelpad

Oplossing in zicht voor overheidstekorten - 27/01/2010

Euro's op een poster met het euroteken © EU

Litouwen en Malta krijgen uitstel voor het aanpakken van hun begrotingstekort; Hongarije en Letland zijn goed op weg om de deadlines te halen.

Twintig EU-landen kijken aan tegen een deadline om hun begroting weer op orde te krijgen. Een te groot overheidstekort is immers funest voor de economische stabiliteit en de groei in de EU, nu die net herstelt van de recessie. Zowel Hongarije en Letland als Litouwen en Malta blijken degelijke maatregelen te hebben genomen om hun deficit onder controle te krijgen.

Hongarije en Letland zullen naar verwachting hun huidige deadline halen, en moeten hun inspanningen volhouden. Maar de Europese Commissie vraagt de ministers van financiën van de EU om Malta en Litouwen een extra jaar tijd te geven, respectievelijk tot 2011 en 2012. De economieën van deze landen zijn sterker gekrompen dan werd verwacht in juli, toen de huidige deadlines werden bepaald.

Na de ergste economische terugval sinds de Tweede Wereldoorlog spannen de Europese regeringen zich in om de tekorten te beperken. Het verschil tussen inkomsten en uitgaven liep snel op omdat de overheden veel geld hebben gestoken in het stabiliseren van het bankstelsel en het herstel van de economie. Omdat ook de belastinginkomsten snel terugliepen en er meer mensen werkloos werden, moest er geld worden geleend. Alleen al het afbetalen van deze schulden is een kostbare zaak, ook al is de rente laag. Als de rente stijgt, zou het economisch herstel meteen weer in gevaar komen.

Het stabiliteits- en groeipact, de overeenkomst tussen de EU-landen om hun fiscaal beleid te coördineren, vereist dat de landen van de eurozone en de landen die de euro nog kunnen invoeren, hun overheidsfinanciën gezond houden, met een deficit dat onder 3% van hun BBP ligt. Als een land zich daar niet aan houdt, geven de Europese ministers van financiën aanbevelingen hoe dit kan worden opgelost. Landen die treuzelen met maatregelen kunnen worden beboet en krijgen minder gemakkelijk leningen van de Europese Investeringsbank DeutschEnglishfrançais .

Niet minder dan 20 EU-landen zitten nu boven de drempel van 3%.

Hongarije heeft met 3,9% van het BBP zijn doelstelling voor 2009 gehaald. Het heeft nog tot 2011 de tijd om het deficit onder de 3% te brengen. Letland sloot het jaar af met een tekort net onder 10% van het BBP, zoals de EU had aanbevolen. Voor 2010 mikt het op 8,5%.

Maar het deficit van Litouwen groeide aan tot niet minder dan 9,5% van het BBP. In 2008 was dat nog 3,2%. Malta sloot 2008 af met een deficit van 4,7%, maar hoopt in 2009 uit te komen op 3,8%.

Overzicht van de lopende procedures wegens buitensporige tekorten English

EU-pact voor stabiliteit en groei

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links