Navigatsioonitee

Riigieelarvete kriisist väljumise strateegia - 27/01/2010

Euromündid euro sümboliga plakatil © EU

Leedu ja Malta saavad mööndusi seoses eelarvepuudujäägiga, Ungari ja Läti püsivad graafikus.

Kahekümnel liikmesriigil läheneb ELi määratud tähtaeg eelarve korrastamiseks, mis on hädavajalik majandusliku stabiilsuse ja kasvu saavutamiseks surutisest taastumisel. Ülevaade olukorrast Ungaris, Lätis, Leedus ja Maltal näitab, et kõik need riigid on võtnud õigeid meetmeid eelarvepuudujäägi vähendamiseks.

Ungari ja Läti püsivad graafikus ning neid julgustatakse tegema jõupingutusi. Samas palub komisjon ELi rahandusministritel anda Maltale ja Leedule vastavalt 2011. ja 2012. aastani ajapikendust finantsdistsipliini taastamiseks. Nende majanduslangus on olnud suurem, kui eeldati juulikuus, mil kehtestati asjaomased tähtajad.

Liikmesriikide valitsused püüavad ohjeldada eelarvepuudujääke majanduslanguse tingimustes, mis on pärast Teist maailmasõda rängim omataoline. Eelarvepuudujäägid süvenesid, kui valitsused suurendasid kulusid oma pangandussüsteemide päästmiseks ja majanduse elavdamiseks. Paljud valitsused pidid võtma laenu maksutulude järsu vähenemise ja inimeste abirahade suurenemise tõttu. Laenu tagasimaksmine on vaatamata madalale intressimäärale ikkagi kallis. Laenuintresside suurenemine võib pidurdada majanduse taastumist.

ELi stabiilsuse ja kasvu pakt, mis on liikmesriikide kokkulepe oma fiskaalpoliitika koordineerimiseks, nõuab praegustelt ja potentsiaalsetelt euroala liikmetelt tugevat valitsemissektori rahandust, kus eelarvepuudujääk ei ületa 3 protsenti SKPst. Kui riik selle piiri ületab, annavad ELi rahandusministrid soovitusi puuduste kõrvaldamiseks. Mahajääjaid võivad tabada trahvid ja piirangud laenude saamisel Euroopa Investeerimispangalt DeutschEnglishfrançais .

3 protsendi piirangut ületavad praegu 20 liikmesriiki.

Ungari täitis oma eelarvepuudujäägi alase kohustuse (3,9 protsenti SKPst). Tal on puudujäägi vähendamiseks alla 3 protsendi künnise aega kuni 2011. aastani. Läti lõpetas aasta eelarvepuudujäägiga, mis jääb alla 10 protsendi tema SKPst, nagu soovitas ka EL. Läti eesmärk aastaks 2010 on 8,5 protsenti.

Leedu puudujääk tõusis eelmisel aastal peaaegu 9,5 protsendini SKPst; 2008. aastal oli see 3,2. Malta lõpetas 2008. aasta puudujäägiga 4,7 protsenti SKPst, mis langes 2009. aastal 3,8 protsendile.

 

Ülevaade kehtivatest ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlustest English

ELi stabiilsuse ja kasvu pakt

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad