Навигационна пътека

Изход от кризата за публичните финанси - 27/01/2010

Монети евро върху плакат със символ на еврото © ЕС

Литва и Малта получават отсрочка, а Унгария и Латвия са на път да спазят сроковете за бюджетните дефицити.

Двадесет страни от ЕС трябва да спазят сроковете за нормализиране на своите бюджети, което е от изключително значение за икономическата стабилност и растеж и за излизането на Съюза от рецесията. Оценката на положението в Унгария, Латвия, Литва и Малта показа, че четирите страни са взели адекватни мерки за ограничаване на своите дефицити.

Унгария и Латвия са на път да спазят зададените срокове и не трябва да отслабват усилията си. Комисията помоли финансовите министри от ЕС да дадат още една година на Малта и Литва за възстановяване на бюджетната дисциплина – съответно до 2011 и 2012 г. Техните икономики се свиха повече от очакваното през юли, когато бяха определени настоящите срокове.

Европейските правителства се мъчат да овладеят дефицитите си след най-големия икономически спад от Втората световна война насам. Държавните разходи бяха увеличени с цел спасяване на банковите системи и съживяване на икономиките. Същевременно приходите от данъци спаднаха рязко, а броят на хората, получаващи помощи, нарасна и много от страните трябваше да вземат заеми. Изплащането на тези заеми струва скъпо, въпреки че лихвите са ниски. Всяко покачване на лихвените проценти би забавило възстановяването.

Пактът за стабилност и растеж на ЕС е споразумение за взаимно координиране на националните парични политики на държавите-членки и изисква от настоящите и бъдещи членове на еврозоната да поддържат публичните си финанси в добро състояние, а бюджетните дефицити – под 3 % от БВП. Когато някоя страна надвиши тази граница, финансовите министри на ЕС излизат с препоръки за ограничаване на дефицита. Страните, които не реагират навреме, са заплашени от санкции и ограничаване на достъпа до заеми от Европейската инвестиционна банка DeutschEnglishfrançais .

Общо 20 страни от ЕС надхвърлят границата от 3 % в момента.

Унгария постигна целта си за дефицит от 3,9 % от БВП за 2009 г. Тя има време до 2011 г. да го доведе до под 3 %. Латвия приключи годината с прогноза за дефицит малко под 10 % от БВП в съответствие с препоръчаното от ЕС. Целта за 2010 г. е 8,5 %.

Дефицитът на Литва скочи на близо 9,5 % от брутния вътрешен продукт през 2009 г. от едва 3,2 % през 2008 г. Малта приключи 2008 г. с дефицит от 4,7 % от БВП и очаква той да спадне до 3,8 % за 2009 г.

Преглед на текущите процедури за прекомерен дефицит English

Пакт за стабилност и растеж на ЕС

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки