Sökväg

Röda siffror i 13 länder - 12/11/2009

Kvinna tittar i kikare med euromynt© EC

Krisen har lett till att flera EU-länder nu har budgetunderskott som är betydligt högre än vad som är tillåtet. EU-kommissionen har lagt fast en tidtabell för när underskotten ska vara under kontroll igen.

För ett år sedan var det otänkbart att ett EU-land skulle ha ett underskott i statsbudgeten som var två till tre gånger högre än EU:s gräns på tre procent. Nu är detta mer regel än undantag – ett resultat av den ekonomiska krisen som hotar att dra in EU i en recession igen.

EU-länderna måste få ordning på sina statsfinanser – det är alla ense om. Men hur snabbt ska det gå? Många är tveksamma till att skära i utgifterna, eftersom de är rädda att det ska hämma den begynnande återhämtningen. Med EU-kommissionens tidtabell English har de tretton länderna mellan två till fem år på sig att få ordning på sin statsbudget.

Enligt EU:s regler får budgetunderskotten för dagens och framtida euroländer vara högst tre procent av bruttonationalprodukten (BNP). Det finns dock utrymme för en viss flexibilitet i dåliga tider. Reglerna ingår i EU:s stabilitets- och tillväxtpakt och ska förebygga obalanser som kan skada euroområdet.

I genomsnitt var EU-ländernas budgetunderskott 0,8 % av BNP 2007 och 2,3 % 2008. Man tror att den siffran tredubblas till 6,9 % i år och hamnar på 7,5 % nästa år.

Klyftan mellan de statliga inkomsterna och utgifterna ökade kraftigt under krisen, då regeringarna ökade utgifterna för att rädda sina banker och få fart på ekonomin. Många var tvungna att låna, eftersom skatteintäkterna samtidigt minskade.

Trots att räntorna är låga är det kostsamt att betala av skulden. Höjda räntor kan stoppa återhämtningen, varnar ekonomikommissionär Joaquin Almunia.

EU-kommissionen sätter 2013 som deadline för följande nio länder: Frankrike, Nederländerna, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland och Österrike.

För Belgien och Italien är det 2012 som gäller, för Irland 2014 och för Storbritannien budgetåret 2014–2015. Ministerrådet ska nu godkänna rekommendationerna.

För Frankrike, Irland, Spanien och Storbritannien innebär förslagen i realiteten ett anstånd. Dessa länder hade nämligen en snävare deadline tidigare, eftersom deras budgetunderskott överskred treprocentsgränsen redan förra året.

EU-kommissionen uppmanar Grekland att vidta omedelbara åtgärder och menar att landet inte gjort tillräckligt för att åtgärda sitt underskott. Enligt prognoserna hamnar det grekiska underskottet på nära 13 % i år, en mycket högre siffra än vad som tidigare sas.

Läs mer om förfarandet vid alltför stora underskott

 

EU:s reaktion på den finansiella och ekonomiska krisen

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar