Navigačný riadok

Návrat z červených čísiel - 12/11/2009

Žena pozerajúca do ďalekohľadu so šošovkami z jednoeurových mincí © EC

Kvôli hospodárskej kríze prekročili rozpočtové deficity mnohých členských štátov hranicu 3 %. Komisia navrhuje časový rámec pre návrat do normálu.

Pred rokom by schodky rozpočtov, dvoj či trojnásobne prekračujúce limit EÚ, boli nepredstaviteľné vo väčšine členských štátov. Dnes sú pravidlom. Ide o následok hospodárskej krízy vyvolávajúci hrozbu, že Európa upadne späť do recesie.

Panuje všeobecné presvedčenie, že členské štáty EÚ musia opätovne ovládnuť svoje verejné financie. Otázkou však zostáva ako rýchlo. Mnohí sa zo strachu pred zastavením začínajúceho oživenia stavajú k znižovaniu výdavkov zdržanlivo. Časový plán Komisie English stanovuje 13 členským štátom lehotu 2 až 5 rokov na návrat k finančnej disciplíne.

V zmysle pravidiel EÚ musia súčasní a potenciálni členovia eurozóny udržiavať rozpočtové schodky pod hranicou 3 % hrubého domáceho produktu krajiny, hoci v prípade útlmu hospodárstva sa pripúšťa určitá voľnosť. Tieto pravidlá, ktoré sú súčasťou paktu stability a rastu EÚ, majú brániť rozpočtovej nerovnováhe, ktorá by mohla ohroziť eurozónu.

V priemere dosiahli členské štáty EÚ schodky na úrovni 0,8 % HDP v roku 2007 a 2,3 % v roku 2008. Očakáva sa, že priemer sa v tomto roku strojnásobí na hodnotu 6,9 % a v roku 2010 sa zvýši až na 7,5 %.

Rozdiel medzi vládnymi výdavkami a príjmami sa počas krízy nafúkol, pretože vlády zintenzívnili výdavky na podporu svojich bankových systémov a oživenie hospodárstiev. Z dôvodu prudkého poklesu daňových príjmov si mnohé z nich museli požičať.

Napriek nízkym úrokovým sadzbám je už splácanie týchto dlhov nákladné. Akýkoľvek nárast sadzieb by mohol oživenie pribrzdiť, varuje komisár pre hospodárske záležitosti Joaquin Almunia.

Podľa návrhu Komisie je rok 2013 konečným termínom pre deväť členských štátov: Nemecko, Francúzsko, Španielsko, Rakúsko, Holandsko, Českú republiku, Slovensko, Slovinsko a Portugalsko.

Pre Taliansko a Belgicko je konečný rok 2012, pre Írsko 2014 a Británia má čas do fiškálneho roku 2014 – 15. Odporúčania musí ešte schváliť Rada.

Pre Francúzsko, Španielsko, Írsko a Spojené kráľovstvo je návrh vykúpením, pretože im hrozili skoršie termíny za prekročenie 3 %-nej hranice deficitu v minulom roku.

Komisia vyzvala Grécko, aby okamžite prijalo opatrenia s odôvodnením, že krajina doteraz neuskutočnila dostatočné kroky na zníženie deficitu. Podľa odhadov by malo Grécko v tomto ruku dosiahnuť 13 %-ný schodok, čo značne prevyšuje doterajšie odhady.

Viac o postupe EÚ pri nadmernom schodku

 

Reakcia EÚ na finančnú a hospodársku krízu

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy