Cesta

Komise navrhuje lhůty pro snížení rozpočtových schodků - 12/11/2009

Žena hledí do dalekohledu s eurovými mincemi místo čoček © ES

V důsledku hospodářské krize se rozpočtové schodky mnoha zemí nacházejí vysoko nad sjednanou hranicí 3 % HDP. Udržitelnost veřejných financí je přitom podmínkou úspěšného zotavení ekonomiky.

Ještě před rokem by se dvojnásobné, či dokonce trojnásobné překročení limitu EU pro rozpočtový schodek zdálo ve většině zemí něčím nepředstavitelným. Nyní je však tato situace zcela běžná. Tento důsledek hospodářské krize ovšem představuje hrozbu, jež by mohla Evropu uvrhnout zpět do recese.

O tom, že evropské země musí své veřejné finance dát do pořádku, panuje všeobecná shoda. Otázkou nicméně zůstává, jak rychle. Mnohé vlády se k brzkému snižování výdajů staví zdrženlivě kvůli obavám, že tím potlačí počínající oživení ekonomiky. Komise nyní navrhla harmonogram English obnovení fiskální disciplíny, který obsahuje dvou až pětileté lhůty pro třináct zemí.

Podle pravidel EU musí stávající i možné budoucí členské země eurozóny udržovat svůj rozpočtový schodek pod hranicí 3 % hrubého domácího produktu, třebaže ve zhoršené hospodářské situaci je povolena určitá flexibilita. Cílem těchto pravidel, která jsou stanovena v tzv. Paktu o stabilitě a růstu, je zabránit vzniku nerovnovážné situace, jež by mohla ohrozit eurozónu jako celek.

V roce 2007 dosahoval průměrný rozpočtový schodek zemí EU 0,8 % HDP a v roce 2008 činil 2,3 %. V letošním roce se očekává ztrojnásobení této hodnoty na 6,9 % a pro rok 2010 se odhaduje dokonce 7,5 %.

Rozdíly mězi státními příjmy a výdaji během krize prudce vzrostly, neboť vlády vynaložily značné prostředky na záchranu bankovních systémů a na podporu oživení ekonomiky. Vzhledem k tomu, že současně došlo k propadu daňových příjmů, mnoha zemím nezbylo, než si potřebné prostředky půjčit.

Splácení dluhů je nákladné i při současných nízkých úrokových mírách. Jak varuje komisař pro hospodářské a měnové záležitosti Joaquín Almunia, sebemenší zvýšení úrokových měr může zásadním způsobem zbrzdit hospodářské oživení.

Komise navrhuje stanovit jako lhůtu rok 2013 pro těchto devět zemí: Německo, Francii, Španělsko, Rakousko, Nizozemsko, Českou republiku, Slovensko, Slovinsko a Portugalsko.

Termín pro Itálii a Belgii by měl být rok 2012, pro Irsko 2014 a pro Velkou Británii fiskální rok 2014-15. Návrh ještě musí schválit Rada ministrů.

Pro Francii, Španělsko, Irsko a Velkou Británii by uvedené lhůty v praxi znamenaly odklad, neboť jejich schodky překročily 3% hranici již loni, a platily pro ně tudíž dřívější termíny.

Komise vyzvala Řecko k bezodkladnému přijetí odpovídajících opatření s tím, že jeho dosavadní úsilí o snížení deficitu není dostatečné. Letošní schodek řeckého rozpočtu pravděpodobně dosáhne téměř 13 % HDP, což je podstatně více, než naznačovaly dřívější odhady.

Více o postupu při nadměrném schodku

 

Finanční a hospodářská krize – reakce EU

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy