Sökväg

Svackan är över men problem kvarstår - 03/11/2009

Mynt på tidningssida med ekonomiska kurvor ©EC

EU-kommissionens ekonomiska prognoser förutspår en gradvis återhämtning, men tillväxten väntas avta nästa år.

EU är på väg ut ur lågkonjunkturen och i höst växer BNP. Nedgången i början av året gör dock att prognosen för hela 2009 är oförändrad: BNP väntas sjunka med 4 %.

Om vi blickar framåt ser ekonomin ut att öka med 0,75 % nästa år och 1,5 % under 2011.

Återhämtningen beror främst på bättre världshandel och finansiella villkor. Penningpolitiska och statliga stödåtgärder har också bidragit till större produktivitet.

Nästa år kan dock tillväxten och efterfrågan på europeiska varor och tjänster komma att minska. Det beror bland annat på den ökade arbetslösheten och hushållens och företagens skuldsättning.

Arbetslösheten väntas nästa år ligga på 10,25 % och statsskulden ökar troligen till 7,5 % av BNP.

Konsumentpriserna, som legat stilla under lågkonjunkturen, väntas nu stiga. Men inflationen är fortfarande relativt låg. Skillnaderna i inflation mellan länderna kommer också att bli mindre än före krisen.

Återhämtningen kan komma att bli oväntat stark de kommande månaderna, men om den håller i sig återstår att se. Nästa prognos från kommissionen kommer i februari och gäller då de största EU-länderna.

Kommissionen gör en ekonomisk prognos fyra gånger per år – en omfattande vår- respektive höstprognos och två mindre s.k. interimsprognoser i februari och september.

Mer om EU:s ekonomiska höstprognos English

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar