Navigačný riadok

Kríza je zažehnaná, problémy však pretrvávajú - 03/11/2009

Mince ležiace na finančnej prílohe novín ©EK

Vyhliadky do ďalšieho roka predpovedajú postupné oživenie a spomalenie rastu.

EÚ sa preberá z recesie a od druhej polovici tohto roka jej HDP porastie. Z dôvodu prepadu ekonomiky na začiatku tohto roka však ostáva celková prognóza na rok 2009 podstatne nezmenená – očakáva sa pokles HDP o 4 %.

Výhľadovo sa očakáva, že hospodárstvo porastie o 0,75 % v roku 2010 a o 1,5 % v roku 2011.

Za oživenie vďačí ekonomika hlavne zlepšeniam v oblasti svetového obchodu a finančných podmienok. Menová politika a vládne výdavky taktiež patria medzi hlavné činitele podporujúce hospodársku aktivitu.

V nasledujúcom roku sa niekoľko faktorov pričiní o zabrzdenie nárastu, čo následne spôsobí zníženie dopytu po výrobkoch a službách EÚ. Patrí medzi ne zvýšená miera nezamestnanosti a potreba znížiť dlh domácností a podnikov.

Nezamestnanosť by mala dosiahnuť 10,25 % v roku 2010 a verejný deficit pravdepodobne dosiahne 7,5 % HDP v EÚ.

Po stagnácii v období hospodárskeho poklesu sa očakáva nárast spotrebiteľských cien, nie však inflácie, ktorá zostane relatívne nízka. Rozdiely v inflácii medzi krajinami nebudú až také výrazné, ako boli v období pred krízou.

Oživenie by mohlo byť prekvapivo intenzívne v nasledujúcich mesiacoch. Uvidí sa, či bude aj udržateľné. Vo februári Komisia zaktualizuje prognózy, ktoré budú zamerané na veľké krajiny EÚ.

Komisia zvyčajne zverejňuje 4 ekonomické prognózy ročne – celkové prognózy na jar a jeseň a priebežné vo februári a septembri.

Viac informácií o ekonomických prognózach EK na jeseň 2009 English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy