Kruimelpad

Recessie voorbij, maar problemen houden aan - 03/11/2009

Munten op het financieel katern van een krant ©EC

We kunnen weliswaar rekenen op een geleidelijk herstel, maar volgend jaar zal de groei vermoedelijk vertragen.

De EU krabbelt overeind, afgaande op het bbp dat in de tweede helft van dit jaar is gegroeid. Door de ernstige neergang begin dit jaar blijft de prognose voor heel 2009 echter grotendeels ongewijzigd: het bbp zal naar verwachting zo'n 4% lager uitkomen.

Als we verder vooruitkijken, zal de economie in 2010 vermoedelijk maar met driekwart procent stijgen, en met anderhalf procent in 2011.

De heropleving is vooral te danken aan de zich herstellende wereldhandel en de betere financiële omstandigheden. De bedrijvigheid wordt ook gestimuleerd door het monetair beleid en overheidssteun.

Het komende jaar zal de groei door verscheidene factoren worden afgeremd en zal de vraag naar goederen en diensten in de EU afnemen. Denk maar aan de stijgende werkloosheid en de schulden die gezinnen en bedrijven moeten wegwerken.

Alles wijst erop dat de werkloosheid in 2010 zal oplopen tot ruim 10% en dat de overheidsschuld zal stijgen tot 7,5% van het bbp in de EU.

Na een de stagnatie tijdens de recessie zullen de consumentenprijzen weer stijgen, maar de inflatie blijft betrekkelijk laag. De inflatie zal niet meer zo sterk per land verschillen als voor de crisis.

Het herstel zou de komende maanden wel eens verrassend snel kunnen gaan. Of het ook duurzaam zal zijn, valt af te wachten. Bij de volgende vooruitzichten, die de Commissie in februari wil publiceren, gaat de aandacht uit naar de grote EU-landen.

De Commissie publiceert doorgaans vier keer per jaar een economische prognose: een uitgebreide in het voor- en het najaar en daar tussenin een beknopte in februari en september.

Meer over de economische vooruitzichten volgens de Europese Commissie (najaar 2009) English

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links