Cosán nascleanúna

An cúlú thart ach fanann mórdhúshláin - 03/11/2009

Monaí arna scaipdedh ar mhír airgeadais nuachtáin ©EC

Táthar ag súil le téarnamh de réir a chéile, agus fás ag moilliú an bhliain seo chugainn.

Tá an tAE ag teacht as an gcúlú, is OTI ag fás i ndara leath na bliana. Mar sin féin, de dheasca na lagtrá ag tús na bliana, is beag athrú a bheidh ar réamhaisnéis 2009 ina iomláine. Meastar go mbeidh titim 4% ar an OTI.

Ag féachaint romhainn, is dócha go bhfásfaidh an gheilleagar ¾% in 2010 agus 1½% in 2011.

Feabhsuithe sa trádáil dhomhanda agus i gcoinníollacha airgeadais is mó faoi deara an athléim Tá idir bheartas airgeadaíochta is chaiteachas rialtais ag dreasú an téarnaimh sa ghníomhaíocht.

Srianfaidh cuid mhaith fachtóirí an fás an bhliain seo chugainn, agus an t-éileamh ar earraí is ar sheirbhísí AE á ísliú acu. Ina measc siúd tá méadú ar an dífhostaíocht agus an gá go laghdóidh idir theaghlaigh is ghnóthais a bhfiachais.

Tá an dífhostaíocht chun 10¼% a shroicheadh in 2010 agus is dócha go n-ardóidh an fiachas náisiúnta go 7½% d'OTI an AE.

Agus iad marbhánta le linn an chúlaithe, meastar go n-ardóidh praghsanna do thomhaltóirí, ach go bhfanfaidh an boilsciú cuibheasach íseal. Is lú na difríochtaí boilscithe a bheidh idir thíortha ná mar a bhíodh roimh an ngéarchéim.

Tharlódh go gcuirfeadh neart an téarnaimh ionadh ar dhaoine sna míonna romhainn. Beidh le feiceáil an mairfidh sé. Díreoidh an chéad réamhaisnéis eile ón gCoimisiún, i mí Feabhra, ar thíortha móra an AE.

Is gnách go bhfoilsíonn an Coimisiún réamhaisnéisí ceithre huaire sa bhliain - réamhaisnéisí uileghabhálacha earraigh is fómhair agus réamhaisnéisí eatramhacha níos lú ná sin i bhFeabhra agus i Meán Fómhair.

Breis faoi réamhaisnéis an fhómhair 2009 ón CE English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links