Navigatsioonitee

Majanduslangus on lõppenud, kuid probleemid püsivad - 03/11/2009

Mündid ajalehe rahandusrubriigi leheküljel ©EC

Prognoosid näitavad majanduse järkjärgulist taastumist, kuid järgmisel aastal on eeldatavasti oodata majanduskasvu aeglustumist.

EL on majanduslangusest taastumas, 2009. aasta teises pooles SKP kasvab. Käesoleva aasta alguse languse tõttu jäävad 2009. aasta prognoosid tervikuna aga üldjoontes samaks: SKP väheneb eeldatavasti 4 %.

Vaadates kaugemale, kasvab majandus 2010. aastal tõenäoliselt ainult 0,75 % ja 2011. aastal 1,5 %.

Kasv tuleneb peamiselt maailmakaubanduse ja fiinantstingimuste paranemisest. Majandustegevust stimuleerivad ka rahanduspoliitika ja valitsuste tehtavad kulutused.

Eelolevatel aastatel piiravad majanduskasvu mitmed tegurid, muu hulgas suurenenud tööpuudus ning nii majapidamiste kui ka ettevõtete vajadus vähendada oma võlakoormust. See vähendab nõudlust ELi kaupade ja teenuste järele.

Töötuse määr suureneb ELis 2010. aastal eeldatavasti 10,25 %-ni ning eelarvepuudujääk 7,5 %-ni.

Pärast majanduslanguse aegset seisakut on oodata tarbijahindade tõusu, kuid inflatsioon jääb endiselt suhteliselt madalaks. Inflatsioon ei ole enam riigiti nii erinev kui enne kriisi.

Majanduse elavnemine võib olla eelolevatel kuudel üllatavalt kiire. Kas see jääb ka püsima, näitab tulevik. Veebruaris ilmuv komisjoni järgmine majandusprognoos käsitleb ELi suuri liikmesriike.

Komisjon avaldab tavaliselt neli majandusprognoosi aastas – põhjaliku kevadise ja sügisese prognoosi ning vähem mahuka vaheprognoosi veebruaris ja septembris.

Euroopa Komisjoni 2009. aasta sügise majandusprognoos – lisateave English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad