Sökväg

Nya regler för handeln med derivat - 22/10/2009

Mynt på tidningssida med ekonomiska kurvor ©EC

EU:s förslag innebär ett paradigmskifte när det gäller hur handeln med derivat ska regleras.

EU har lagt fram planer på att reglera derivatmarknaden DeutschEnglishfrançais . Derivat är komplexa finansiella produkter som har bidragit till finanskrisen.

Kommissionen kommer nästa år att införa ny lagstiftning för att minska de ekonomiska riskerna med dessa värdepapper. Förslaget är det senaste i en rad åtgärder som EU vidtagit för att stärka tillsynen på finansmarknaden och därmed förhindra en ny kris.

Finanskommissionär Charlie McCreevy säger att planerna innebär ”ett paradigmskifte från den traditionella uppfattningen att derivat är finansiella instrument för professionella användare och att det därför endast krävs vissa minimiregler.”

Kommissionen ska utarbeta de nya reglerna i samarbete med G20-länderna för att sörja för global samordning. G20-länderna enades nyligen om att reglera derivatmarknaden. USA har redan infört ny lagstiftning.

Derivat är värdepapper vars värde beror på priset på en underliggande tillgång, som räntor eller olja. EU:s planer gäller s.k. OCT-derivat, dvs. värdepapper där handeln sker privat "över disk" mellan två parter.

Handeln med derivat har exploderat de senaste tio åren och den globala marknaden uppgår nu till hundratals biljarder euro. Men under åren strax före krisen underskattade man riskerna.

EU vill nu öka tillsynen på marknaden. Enligt EU ska handeln med standardderivat ske via särskilda clearingcentraler (CCP-clearing) som ska dämpa riskerna. Alla andra transaktioner måste registreras.

Enligt de nya reglerna ska finansinstituten också ha bättre säkerheter och mer kapital vid transaktioner som inte går via clearingcentralerna.

Kommissionen vill också få in allmänhetens synpunkter DeutschEnglishfrançais på hur man kan förhindra att banker med problem hotar det allmänna finanssystemet och tvingar skattebetalarna att täcka deras förluster. Flera banker kollapsade under finanskrisen och det behövs därför ny lagstiftning för att begränsa de gränsöverskridande effekterna.

Enligt kommissionär McCreevy kan bankerna aldrig bli immuna mot konkurs. Han uppmanar därför till en rad kraftfulla åtgärder för att i tid upptäcka och om möjligt förhindra en bankkollaps.

Mer om finansiella tjänster

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar