Navigacijska pot

Upravljanje izvedenih finančnih instrumentov - 22/10/2009

Kovanci, ki ležijo na časopisni strani o financah ©ES

Predlog Komisije predvideva popolno spremembo pristopa do izvedenih finančnih instrumentov

Evropska komisija je napovedala nov načrt za regulacijo trga izvedenih finančnih instrumentov DeutschEnglishfrançais – zapletenih finančnih proizvodov, ki so spodbudili finančno krizo.

Komisija bo leta 2010 sprejela zakonodajo, s katero želi zmanjšati nevarnost teh vrednostnih papirjev za gospodarstvo. To je najnovejši predlog v nizu ukrepov EU za okrepitev nadzora nad finančno industrijo in preprečitev ponovne krize.

Komisar za notranji trg Charlie McCreevy je dejal, da predlog naznanja „popolno spremembo uveljavljenega prepričanja, da z izvedenimi finančnimi instrumenti trgujejo samo strokovnjaki in da zato zanje potrebujemo samo ohlapne predpise“.

Komisija bo pri pripravi zakonodaje sodelovala z državami skupine G20, da bi tako zagotovila njeno usklajeno delovanje v svetu. Voditelji držav največjih gospodarstev na svetu so se pred kratkim dogovorili o omejitvi izvedenih finančnih instrumentov in ZDA so že sprejele ustrezno zakonodajo na tem področju.

Ime „izvedeni finančni instrumenti“ izhaja iz dejstva, da njihova vrednost temelji na ceni določenih osnovnih sredstev, kot so obrestne mere ali nafta. Predlog EU se nanaša izvedene finančne instrumente, s katerimi se trguje na prostem trgu (zasebni vrednostni papirji, s katerimi se trguje na trgu vrednostnih papirjev neposredno med dvema strankama).

Obseg trgovanja s temi vrednostnimi papirji je v zadnjem desetletju izjemno hitro rastel, svetovni promet pa zdaj znaša že na sto tisoče milijard evrov. Vendar pa so v letih pred krizo finančni in borzni posredniki podcenjevali možnosti padca trga.

Evropska komisija želi imeti podrobnejši pregled nad trgom, zato predlaga, da naj bi se z običajnimi izvedenimi finančnimi instrumenti trgovalo v okviru osrednjih klirinških hiš, kar bi v veliki meri zmanjšalo izpostavljenost tveganju zaradi neplačil. Vsi drugi posli bi bili ustrezno evidentirani.

Po novih predpisih bodo morale finančne institucije pri poslih, ki ne potekajo v okviru osrednje klirinške hiše, tudi povečati raven zavarovanja in osnovnih kapitalskih sredstev.

V zvezi s tem vprašanjem se želi Komisija posvetovati z javnostjo DeutschEnglishfrançais , in sicer, kako bi bankam v težavah preprečili, da bi ogrozile delovanje širšega finančnega sistema in potrebovale pomoč davkoplačevalcev. Zaradi vrste propadov bank med finančno krizo je treba oblikovati nove predpise, ki bi urejali njihov čezmejni učinek.

Po besedah komisarja McCreevyja „ni nobena banka popolnoma varna pred bankrotom“, zato je pozval k „sprejetju strožje ureditve“, ki bi zaznala in po možnosti preprečila propad banke oziroma, v nasprotnem primeru, omogočila njeno prestrukturiranje.

Več o finančnih storitvah

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave