Navigačný riadok

Zúčtovanie s derivátmi - 22/10/2009

Mince na finančnej rubrike v novinách ©EC

Plány sú predzvesťou prelomovej zmeny v prístupe k derivátom.

EÚ oznámila plány na reguláciu trhu s derivátmi DeutschEnglishfrançais . Deriváty sú komplexné finančné nástroje, ktoré prispeli k vypuknutiu finančnej krízy.

Komisia navrhne v roku 2010 legislatívu na zníženie rizika týchto cenných papierov na hospodárstvo. Tieto návrhy sú najnovšie zo série krokov EÚ na posilnenie dohľadu nad finančným sektorom s cieľom predchádzať ďalším krízam.

Komisár pre finančné služby Charlie McCreevy uviedol, že plány sú predzvesťou „prelomovej zmeny od tradičného pohľadu, podľa ktorého sú deriváty finančné nástroje pre odborníkov, a preto postačuje len ich mierna regulácia“.

Pri príprave legislatívy bude Komisia spolupracovať so skupinou G20, aby sa zaručila jednotnosť globálnej politiky. Skupina 20 najvyspelejších štátov nedávno súhlasila s reguláciou derivátov a vláda USA už v tomto smere prijala právne predpisy.

Označenie deriváty sa odvodzuje od skutočnosti, že ich hodnota je derivovaná od ceny hlavného aktíva ako úrokový výnos alebo ropa. Plán EÚ sa týka derivátov obchodovaných mimo organizovaného trhu (tzv. over-the-counter alebo OTC). Ide o cenné papiere, ktorých cena sa dohaduje dvojstranne a obchod sa uzatvára priamo medzi dvomi zmluvnými stranami.

V poslednom desaťročí objem obchodu s derivátmi prudko vzrástol a jeho celosvetový objem dosahuje stovky biliónov eur. V rokoch pred vypuknutím krízy však obchodníci podcenili riziko insolventnosti.

EÚ chce vniesť požiadavkou, aby boli štandardizované verzie týchto nástrojov obchodované prostredníctvom centrálnych zúčtovacích stredísk (tzv. clearinghouses – CCP), ktoré absorbujú značný podiel rizika insolventnosti, viac svetla na trh. Všetky ostatné transakcie budú musieť byť zaznamenávané.

Podľa nových pravidiel sa od finančných inštitúcií bude takisto vyžadovať viac zábezpek a vyššie kapitálové krytie transakcií, ktoré nebudú zúčtovávané centrálne.

V tejto súvislosti Komisia zisťuje názory verejnosti DeutschEnglishfrançais na to, aké opatrenia je potrebné prijať, aby ohrozené banky nepredstavovali hrozbu pre finančný systém v širšom zmysle a nenútili tak štáty, aby vynakladali nemalé sumy na ich ozdravenie z peňazí daňových poplatníkov. Séria bankrotov bánk v čase finančnej krízy vyvolala potrebu nových právnych nástrojov na riešenie cezhraničných dosahov následných konkurzných konaní.

S heslom „žiadna banka nebude nikdy imúnna pred nesolventnosťou“ vyzval komisár McCreevy k prijatiu balíka opatrení na zisťovanie a možné predchádzanie kolapsu bánk, či v krajnom prípade na ich reorganizáciu.

Viac o finančných službách

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy