Cosán nascleanúna

Monaí ina luí ar mhír airgeadais nuachtáin ©EC

"Athrú bunúsach" i gcur chuige faoi dhíorthaigh atá sna pleananna.

D'fhógair an tAE pleananna chun margadh na ndíorthach a rialú DeutschEnglishfrançais – táirgí airgeadais casta ba bhun le cuid den ghéarchéim airgeadais.

Tabharfaidh an Coimisiún reachtaíocht isteach in 2010 chun baol na n-urrús sin don gheilleagar a laghdú. Seo na cinn is déanaí de shraith beart ón AE chun maoirseacht ar thionscal an airgeadais a neartú ionas gur féidir géarchéim eile a chosc.

Dúirt Coimisinéir na seirbhísí airgeadais Charlie McCreevy gurb ionann na pleananna agus “athrú bunúsach ón dearcadh traidisiúnta gurb ionstraimí airgeadais d'úsáid ghairmiúil iad na díorthaigh agus mar sin nach gá ach rialú éadrom orthu.”

Agus an reachtaíocht á hullmhú aige, oibreoidh an Coimisiún le tíortha an G20 chun comhleanúnachas sa bheartas domhanda a chinntiú. D'aontaigh Grúpa an 20 geilleagar is tábhachtaí gníomhú faoi dhíorthaigh le déanaí, is tá reachtaíocht tugtha isteach ag rialtas SAM chun na críche sin cheana féin.

Is é is bun le hainm na ndíorthach gur ó shócmhainn fholuite amhail ola nó rátaí úis a dhíorthaíonn a luach. Le díorthaigh thar an gcuntar nó OTCanna a bhaineann plean an AE - sin urrúis a chaibidlítear go príobháideach is thrádáiltear go díreach idir dhá pháirtí.

Is mór a mhéadaigh trádáil sna díorthaigh sin le deich mbliana anuas, is tá na céadta trilliún euro ina margadh domhanda um an dtaca seo. Ach sna blianta roimh an ngéarchéim, ghannmheas trádálaithe an baol loicthe.

Tá faoin AE an margadh a shoilsiú trí leaganacha caighdeánacha de na hionstraimí sin a éileamh, chun go dtrádáilfí iad trí thithe imréitigh lárnacha (CCPanna), a mhaolaíonn cuid mhaith den bhaol loicthe. Ba ghá gach beart eile a chlárú.

Éileoidh na rialacha nua ar fhorais airgeadais breis comhthaobhachta a phostáil agus breis caipitil a choiméad i gcoinne beart nach scaoiltear go lárnach.

Maidir le ceist ghaolmhar, tá an Coimisiún ag lorg tuairimí ón bpobal DeutschEnglishfrançais conas bainc atá i bponc a chosc ó bheith ina mbagairt ar an gcóras airgeadais leathan agus ó iachall a chur ar cháiníocóirí iad a thaoscadh amach. Theip ar an oiread sin banc le linn na géarchéime airgeadais gur léir an gá le huirlisí nua dlí le tabhairt faoina dtionchar trasteorann.

Agus é ag rá "nach mbeidh díolúine ón teip ag aon bhanc riamh", d'iarr an Coimisinéir McCreevy "foireann rúpach socruithe" chun banc a chosc ón gcliseadh nuair is féidir é, agus chun é a atheagrú nuair nach féidir.

Breis faoi sheirbhísí airgeadais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links