Navigatsioonitee

Tuletisinstrumentide turu reguleerimine - 22/10/2009

Mündid ajalehe rahandusrubriigi leheküljel ©EC

Tuletisinstrumente turgu käsitleva lähenemisviisi muutumine

EL on teatanud kavatsusest reguleerida tuletisinstrumentide turgu DeutschEnglishfrançais . Tuletisinstrumendid on komplekssed finantstooted, mis aitasid kaasa finantskriisi põhjustamisele.

Komisjon võtab 2010. aastal vastu õigusaktid, et vähendada asjaomaste väärtpaberite võimalikke mõjusid majandusele. Kõnealused ettepanekud on osa ELi võetavatest meetmetest rahandussektori järelevalve tõhustamiseks, et ära hoida järgmiste kriiside tekkimine.

Siseturu ja teenuste voliniku Charlie McCreevy sõnul märgivad nimetatud kavad tavapärase seisukoha muutumist, mille kohaselt kasutati tuletisinstrumente vaid professionaalsel tasandil ning millest tulenevalt ei vajanud asjaomane valdkond väga ranget reguleerimist.

Õigusaktide väljatöötamisel teeb komisjon koostööd G20 riikide rühmaga, et tagada sidusus asjakohase ülemaailmse poliitikaga. 20 maailma tugevaima majandusega riiki leppisid hiljuti kokku tuletisinstrumentide turu reguleerimises ning Ameerika Ühendriikide valitsus on juba asjakohased õigusaktid vastu võtnud.

Tuletisinstrumendid oma nime saanud sellest, et nende väärtus tuletatakse alusvara (nt intressimäärade või nafta) hinnast. ELi kava käsitleb börsiväliseid tuletisinstrumente – väärtpabereid, mille tingimustes lepitakse kokku omavahel ning millega kaubeldakse kahe osapoole vahel otse ilma vahendajateta.

Viimase kümne aasta jooksul on selliste tuletisinstrumentidega kauplemine muutunud väga aktiivseks ning asjaomase turu ülemaailmne käive ulatub sadade miljardite eurodeni. Kuid kriisile eelnenud aastatel alahindasid kauplejad kõnealuse turuga seotud riske.

EL soovib asjaomasele turule rohkem valgust heita, nõudes, et kõnealuste instrumentide standardversioonidega kaubeldaks keskses arvelduskojas, mis vähendaks oluliselt asjaomaseid riske. Kõik ülejäänud tehingud tuleb edaspidi registreerida.

Uute eeskirjadega nõutakse ka rahandusasutustelt suuremate lisatagatiste ning omakapitali kaasamist tehingute puhul, mida ei teostata kesksete kauplemissüsteemide kaudu.

Komisjon ootab asjaomase küsimusega seonduvalt arvamusi ja ettepanekuid DeutschEnglishfrançais selle kohta, kuidas vältida hättasattunud pankade poolt põhjustatavat mõju üldisele finantssüsteemile ning kuidas saavutada lahendus, mille puhul maksumaksjad ei peaks kõnealuste pankade ebaõnnestumisi kinni maksma. Pankade ebaõnnestumised finantskriisi puhul tekitasid vajaduse uute õiguslike vahendite järele, et lahendada nende piiriülese mõjuga seotud probleeme.

Volinik McCreevy arvates ei ole ükski pank kaitstud kriisi sattumise eest ning leiab seetõttu, et tuleb võtta rangeid meetmeid selleks, et pankade kokkuvarisemisi tuvastada ning ära hoida või kui panga päästmine ei õnnestu, see vähemalt ümberkorraldada.

Lugege täiendavalt finantsteenuste kohta

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad