Διαδρομή πλοήγησης

Τα παράγωγα στο τραπέζι των συνομιλιών - 22/10/2009

Κέρματα πάνω στις οικονομικές σελίδες εφημερίδας ©EC

Η Επιτροπή πραγματοποιεί υποδειγματική μεταστροφή στον τρόπο ρύθμισης των παραγώγων.

Η ΕΕ ανακοίνωσε σχέδια για τη ρύθμιση της αγοράς παραγώγων DeutschEnglishfrançais , των πολύπλοκων αυτών χρηματοπιστωτικών προϊόντων που συνέβαλαν στη χρηματοπιστωτική κρίση.

Η Επιτροπή θα υποβάλει το 2010 νομοθετικές προτάσεις για μείωση του κινδύνου που εγκυμονούν οι κινητές αξίες για την οικονομία. Οι προτάσεις αυτές είναι οι τελευταίες από μια σειρά μέτρων που προτείνει η ΕΕ για την ενίσχυση της εποπτείας του χρηματοπιστωτικού κλάδου και την αποφυγή μιας νέας κρίσης.

Ο αρμόδιος για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες Επίτροπος, Τσάρλς Μακ Κρίβι, δήλωσε ότι τα σχέδια της Επιτροπής αποτελούν "υποδειγματική μεταστροφή από την παραδοσιακή άποψη σύμφωνα με την οποία τα παράγωγα είναι χρηματοπιστωτικά μέσα επαγγελματικής χρήσης και ως εκ τούτου δεν απαιτούν αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο."

Κατά την εκπόνηση της σχετικής νομοθεσίας, η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τα κράτη μέλη της G20 ώστε να διασφαλίσει τη συνοχή της πολιτικής σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην ομάδα των 20 ισχυρότερων οικονομικά κρατών αποφασίστηκε πρόσφατα ο αυστηρότερος έλεγχος των παραγώγων, ενώ η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει ήδη ρυθμίσει νομοθετικά το θέμα αυτό.

Τα παράγωγα ονομάζονται έτσι λόγω του ότι η αξία τους πηγάζει από την τιμή ενός υποκειμένου περιουσιακού στοιχείου όπως τα επιτόκια ή το πετρέλαιο. Τα σχέδια της ΕΕ αφορούν εξωχρηματιστηριακά παράγωγα ή OTC, δηλαδή χρεόγραφα που αποτελούν αντικείμενο ιδιωτικής διαπραγμάτευσης ή συναλλαγής μεταξύ δύο μερών.

Το εμπόριο τέτοιων παραγώγων εκτινάχθηκε στα ύψη την τελευταία δεκαετία, με αποτέλεσμα οι σχετικές συναλλαγές να ανέρχονται σήμερα σε εκατοντάδες τρισεκατομμύρια ευρώ παγκοσμίως. Ωστόσο, προτού ξεσπάσει η κρίση, οι συναλλασσόμενοι υποτίμησαν τον κίνδυνο μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων.

Η ΕΕ επιθυμεί μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά και γι’ αυτό απαιτεί η διαπραγμάτευση των τυποποιημένων μέσων να γίνεται από κεντρικά γραφεία εκκαθαρίσεων συναλλαγών (ΓΕΣ) τα οποία απορροφούν μεγάλο μέρος του κινδύνου μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων. Κάθε άλλη μορφή συναλλαγής θα πρέπει να δηλώνεται.

Με τους νέους κανόνες ζητείται επίσης από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να απαιτούν πρόσθετες εξασφαλίσεις και να κατέχουν επαρκή κεφάλαια για να καλύπτουν τον κίνδυνο σε περιπτώσεις συναλλαγών που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό γραφείο.

Επίσης, η Επιτροπή καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους DeutschEnglishfrançais για το πώς μπορεί να προστατευθεί το ευρύτερο χρηματοπιστωτικό σύστημα από τις προβληματικές τράπεζες χωρίς να εξαναγκάζονται οι φορολογούμενοι να "πληρώνουν τα σπασμένα". Ο μεγάλος αριθμός τραπεζών που χρεοκόπησαν κατά τη χρηματοπιστωτική κρίση έκανε εντονότερη την ανάγκη για νέα νομικά εργαλεία με τα οποία θα μπορούν να αντιμετωπιστούν οι διασυνοριακές επιπτώσεις.

Επίσημαίνοντας ότι "καμιά τράπεζα δεν μπορεί να θεωρηθεί ασφαλής απέναντι στη χρεοκοπία", ο Επίτροπος Μακ Κρίβι ζήτησε τη θέσπιση "αυστηρών ρυθμίσεων" μέσω των οποίων θα είναι δυνατός ο εντοπισμός και η πρόληψη της πτώχευσης μιας τράπεζας ή αλλιώς η αναδιοργάνωσή της.

Περισσότερα για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι