Cesta

Co s deriváty - 22/10/2009

Mince rozházené na stránce novin s finanční rubrikou ©ES

Operace s deriváty by se měly řídit „jiným paradigmatem“.

Evropská unie oznámila, že plánuje regulaci trhu s deriváty DeutschEnglishfrançais , což jsou složité finanční produkty, které byly jednou z příčin vzniku finanční krize.

Evropská komise hodlá v roce 2010 zavést právní předpisy ke snížení rizik, jež tyto cenné papíry pro hospodářství představují. Tyto návrhy se řadí ke skupině opatření, která EU zavádí ke zpřísnění dohledu nad finančními službami, aby se předešlo další krizi.

Komisař odpovídající za sektor finančních služeb Charlie McCreevy uvedl, že na základě uvedených plánů by mělo dojít ke „změně paradigmatu jejich fungování: Opouští se tradiční názor, že oblast derivátů není potřeba příliš regulovat, protože tyto finanční nástroje používají odborníci.“

Při přípravě uvedené legislativy bude Komise spolupracovat se zeměmi skupiny G20, aby se zajistila provázanost globální politiky. Těchto 20 nejrozvinutějších ekonomik se nedávno shodlo na tom, že trh s deriváty si vyžaduje určitý zásah, přičemž vláda Spojených států již dokonce za tímto účelem přijala příslušné právní předpisy.

Za svůj název vděčí deriváty tomu, že jejich hodnota se derivuje neboli odvozuje od ceny podkladového aktiva (výše úrokových sazeb či cena ropy). Plán EU se týká derivátů obchodovaných na mimoburzovních trzích (tzv. deriváty OTC), tj. cenných papírů, které jsou předmětem obchodu, o němž se zveřejňuje jen omezené množství informací a který se uzavírá mezi dvěma stranami přímo.

Obchodování s tímto typem derivátů se za posledních deset let velmi rozmohlo a celosvětový trh s nimi v současné době dosahuje hodnoty stovek bilionů eur. Avšak během několika let před nástupem krize obchodníci podceňovali riziko neplnění závazků.

Unie chce tento trh zprůhlednit a za tímto účelem hodlá zavést požadavek, aby standardní verze uvedených nástrojů byly obchodovány prostřednictvím ústředních zúčtovacích služeb (tzv. zúčtování ústřední protistranou), které by tak absorbovaly velkou část rizika neplnění závazků. O veškerých ostatních transakcích by se musely vést záznamy.

Podle nových pravidel se také bude od finančních institucí požadovat, aby poskytovaly více zajištění a měly v držení více kapitálu u těch obchodních operací, které neprocházejí přes centrální zúčtování.

Komisi rovněž zajímá názor veřejnosti DeutschEnglishfrançais na způsob, jak lze zabránit tomu, aby banky ve finančních obtížích ohrožovaly celkový finanční systém a vynucovaly si od daňových poplatníků záchrannou finanční injekci. Na základě obrovského výskytu případů platební neschopnosti bank během krize se dospělo k závěru, že je třeba zavést nové právní nástroje k řešení přeshraničního dopadu hospodářské recese.

„Imunní proti nesolventnosti nebude už nikdy žádná banka,“ uvedl komisař McCreevy a vyzval k přijetí „rozsáhlých opatření“, jimiž se včas odhalí počínající úpadek banky a zastaví se, anebo s jejichž pomocí bude banka restrukturalizována, pokud se jejímu úpadku zabránit nepodaří.

Další informace o finančních službách

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy