Mogħdija tan-navigazzjoni

Muniti tal-ewro mxerrda fuq bandiera Ewropea bis-simbolu tal-ewro ©EC

Ir-rapport dwar l-ewro jgħid li l-munita pprovdiet lqugħ minn turbulenza fl-interessi u fir-rata tal-kambju.

Il-kriżi finanzjarja xeħtet lis-16-il pajjiż taż-żona ewro fl-ewwel reċessjoni tagħhom mit-tnedija tal-munita għaxar snin ilu. Issa, wara ħafna nfiq mill-gvernijiet, l-ekonomija magħquda tal-blokk tidher li qed tirkupra, iżda l-futur għadu mimli inċertezzi.

Ir-rapport dwar iż-żona ewro juri l-isfidi tal-ġejjieni u jappella għal koordinazzjoni ekonomika usa' u għal iktar superviżjoni finanzjarja biex inkomplu mexjin 'il quddiem. Jirrakkomanda wkoll li l-gvernijiet joqogħdu attenti għall-finanzi tagħhom, peress li ħafna minnhom isselfu ħafna flus.

Aqra l-istqarrija u r-rapport tal-2009 dwar iż-żona ewro English

Agħżel kuluri li jikkuntrastaw Ara l-paġna fid-daqs normali tagħha Kabbar id-daqs b'200 fil-mija Ibgħat din il-paġna lil sħabek Stampa din il-paġna

 

Sibt l-informazzjoni li kont qed tfittex?

Iva LE

X'kont qed tfittex?

Għandek xi suġġerimenti?

Links utli