Sökväg

Nya tillsynsregler för EU:s banksektor - 23/09/2009

Storbildsskärm med kurva som visar hur den brittiska börsen rasar i september 2008 © Reporters

EU-kommissionens förslag om tillsyn av banker och finansiella tjänster sänder en tydlig signal inför veckans G20-möte.

De långtgående förslagen är en viktig del av EU:s svar på finanskrisen. De ska skapa det första riktiga EU-systemet för finansiell tillsyn.

Det har gått ett år sedan den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers kollaps, som sände chockvågor genom finansmarknaderna världen över. Inom EU förstärktes kaoset av bristen på en enhetlig regleringsstrategi för finansmarknaderna.

”Med detta paket visar vi på vår beslutsamhet att dra lärdomar av krisen och vidta nödvändiga åtgärder”, kommenterade inremarknadskommissionär Charlie McCreevy.

Den inre marknaden för finansiella tjänster har funnits i över tio år och många finansinstitut gör affärer över gränserna. Ändå sköts finanstillsynen till största del på nationell nivå, där de nationella myndigheterna håller ett vakande öga på de egna bankerna.

Enligt förslaget ska det inrättas ett EU-system för finanstillsyn som ska garantera en enhetlig övervakning av de finansinstitut som är verksamma i mer än ett EU-land. Inom det nya systemet ska en bankmyndighet, en försäkrings- och tjänstepensionsmyndighet och en värdepappersmyndighet övervaka och samordna de nationella tillsynsmyndigheternas arbete.

De tre europeiska tillsynsmyndigheterna ska ha sista ordet i tvister mellan de nationella tillsynsmyndigheterna och ha befogenhet att vidta åtgärder i krissituationer. Värdepappersmyndigheten ska utöva direkt tillsyn över kreditvärderingsinstitut, dvs. privata företag som varnar investerare för osäkra tillgångar.

EU-kommissionen föreslår också att man inrättar ett europeiskt tillsynsråd för systemrisker som ska spåra hot mot finanssystemets stabilitet i stort. I tillsynsrådet ska de nya tillsynsmyndigheterna, Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna vara företrädda.

EU har efterlyst liknande reformer på det internationella planet, vilket välkomnades på G20-mötet i april. Nu, ett halvår senare, träffas ledarna för världens ekonomiskt ledande nationer för ett nytt G20-möte i Pittsburgh. Där ska de följa upp tidigare beslut och se vad man kan göra för att begränsa löner och bonusar i banksektorn – en fråga som EU också stöder.

Efter förra höstens sammanbrott gav EU en grupp bankexperter i uppdrag att lägga fram förslag på hur man kan undgå att åter drabbas av en finanskris som är värre än kraschen på Wall Street 1929. Dagens förslag bygger på gruppens rekommendationer, som fick EU-ledarnas stöd tidigare i år.

Den finansiella och ekonomiska krisen – fakta och strategier DeutschEnglishespañolfrançaisportuguês

Läs mer om finansiella tjänster DeutschEnglishfrançais

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar